By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 48, 1. 12., s. 20
Annotation: Recenze s důrazem na zachycená bohemika, moravika a slezika.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- roč. 22, 2011, č. 47, 24. 11., s. 14
Annotation: O proměnlivé české reflexi Zweigova díla.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 30/31, 28. 7., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 48, 2. 12., příl. Pražská knižní revue, s. 3-6
Annotation: Úvodní přehledová studie s kapitolami Rakouská literární krajina - nakladatelství a časopisy, Literární svátky a ocenění, Rakouská literatura...
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 48, 2. 12., příl. Pražská knižní revue, s. 8
Annotation: S otištěnou prózou T. B. Zimní den ve velehorách ze souboru Velký, nepochopitelný hlad (s. 7-8) a se soupisem TB v edici Střed.
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 48, 2. 12., příl. Pražská knižní revue, s. 19
Annotation: O založení švýcarské, rakouské a německé edice; s otištěním poznámky (s. 18) a úryvku z prózy J. Winklera Až nastane čas (s. 18-19).
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 47, 25. 11., s. 17-18
Annotation: Rozhovor; s biografickou poznámkou (s. 18).
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 25, 21. 6., s. 12
Annotation: O kontaktech J. Kvapila a H. Bahra; částečně zpracováno jako rozhovor s editorem jejich korespondence K. Ifkovitsem.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 38, 15. 9., s. 11
Annotation: Medailon publicisty a esejisty, mj. propagátora české literatury; s mezititulky Rakouský kulturní zázrak, Otec Rakouských knihoven.
Article
11
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 43, 18. 10., s. 9
Annotation: Medailon dramatičky oceněné Nobelovou cenou.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 24, 7. 6., s. 11
Annotation: O českém čísle dolnorakouského literárního časopisu a jeho prezentaci v Rakouském fóru v Praze 3.6. za účasti čtyř z autorů M. Ajvaze, A....
Article
14
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 40, 30. 9., příl. Nové knihy, s. 6
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 7, 13. 2., s. 11
Annotation: Referát o výstavě; připojen rozhovor a soupis českých překladů děl T.B.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 18, 5. 5., s. 2
Annotation: Zpráva; s přehledem laureátů z minulých let.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 48, 2. 12., s. 7
Annotation: Recenze sborníku, podrobněji o příspěvcích J. Štajfa (správně Štaifa) Karikatura Němce v revoluci 1848-9, A. Pelánové Rakušan Josef Švejk...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 40, 7. 10., s. 2
Annotation: Zpráva o úmrtí ve Vídni ve věku 74 let; o jeho zásluhách o šíření české literatury v Rakousku.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 46, 19. 11., s. 2
Annotation: Referát o cyklu autorských večerů současných českých prozaiků a básníků, pořádaných uměleckým sdružením Alte Schmiede (24. - 26. 10....
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 43, 23. 10., s. 2
Annotation: O chystaném českém uvedení jeho hry Aus der Fremde, jeho návštěvě Prahy při té příležitosti (spolu s: Mayröckerová Friederike) a o semináři...
Article