By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 7, červenec, příl. Biblio, s. 4-6
Annotation: Rozhovor s rumunskou básnířkou I. Nicolaie u příležitosti její účasti v literárním festivalu Měsíc autorského čtení, kterého čestným...
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 2, únor, příl. Biblio, s. 3
Annotation: Soubor zpráv.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 42, 12. 10., s. 13
Annotation: Medailon; s otištěnými obálkami jejích knih.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 29, 12. 7., s. 9
Annotation: O bohemistických a slavistických položkách (včetně edičních) rumunského kulturního projektu.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 32, 12. 8., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 1, 4. 1., s. 12
Annotation: Soubor zpráv, mj. o nezvalovské studii R. Szalatnaie a překladu Nezvalových básní v rumunském časopisu Korunk (Kluž).
Article