By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 26, 2015, č. 11, 12. 11., s. 21
Annotation: Recenze níže uvedených českých knih.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 26, 2015, č. 11, 12. 11., s. 4-5
Annotation: Rozhovor se spisovatelem M. Ryšavým, mj. o společenské atmosféře v Rusku, propagandě, divadle a národní hrdosti; připojena bio-bibliografická...
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 17, 26. 4., s. 3
Annotation: Zpráva o ocenění dvojice překladatelů.
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 9, 1. 3., příl. Interview, s. 3
Annotation: Rozhovor, mj. o autorčině nové knize.
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 22, 2. 6., s. 4-5
Annotation: Rozhovor, hlavně o jeho románu Vrač; s bio-bibliografickou poznámkou (s. 5).
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 15, 10. 4., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 11, 8. 3., s. 9
Annotation: Poznámka k vydání a její prezentaci v listopadu 2003 v Petrohradu a v únoru 2004 v Praze; v rubrice Přelet.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 17, 22. 4., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 8, 17. 2., s. 9
Annotation: O románech vydávaných za díla českého autora; též o znalostech české literatury u současných Rusů.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 17, 22. 4., s. 15
Annotation: Rozhovor o jeho práci a práci jeho ženy, rovněž bohemistky a překladatelky české a slovenské literatury, mj. o stycích s J. Werichem a monografii...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 48, 3. 12., s. 8
Annotation: Studie; k vydání 3. dílu Masarykova spisu.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 16, 1967, č. 42, 21. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 13, 1964, č. 40, 3. 10., s. 6
Annotation: Otištěn dopis J. Š. Kubína z 21. 9. 1938, v němž doporučuje presidentu E. Benešovi "nabídnouti Rusku připojení naší republiky pod jeho svrchovanost".
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 11, 1962, č. 44, 3. 11., s. 4
Annotation: O významu Velké říjnové socialistické revoluce pro literaturu.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 17, 23. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 17, 23. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 17, 23. 4., s. 7
Annotation: Medailon v čísle z větší části věnovaném 90. výročí Leninova narození (s četnými oslavnými básněmi českých autorů).
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 43, 13. 10., s. 6
Annotation: Polemika s články Č. Hrušky v Obraně lidu 4. 5. a 25. 5. obviňujícími Kaplického román z trockismu a dalších hříchů a polemizující s vystoupením...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 21, 21. 5., s. 9
Annotation: Vzpomínka na pobyt u rodičů M. Šolochova v Rusku.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 31, 31. 7., s. 6
Annotation: O ohlasu ruské revoluce 1905 v české literatuře, mj. v románu A. Zápotockého a básních a článcích F. Šrámka a J. Mahena.
Article