By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 47, 15. 11., s. 2
Annotation: K sovětskému návrhu svolat mírovou konferenci 29. 11. 1954; přetištěno z LtN č. 47/1954 v rubrice Před 50 lety.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 40, 27. 9., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 20, 12. 5., s. 2
Annotation: Přetisk článku (LtN č. 20/1953) o kladném přijetí povídky J. Drdy u sovětské kritiky (Pravda, Literaturnaja gazeta); v rubrice Před 50 lety.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 22, 2. 6., s. 12
Annotation: K 60. výročí 1. sjezdu sovětských spisovatelů v srpnu 1934 v Moskvě, osobnosti a díle: Ždanov A. A., jeho ohlase mj. u: Aragon Louis, a v: Slovník...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 18, 7.-13. 5., s. 2
Annotation: Poznámka o vztahu K. Č. k Sovětskému svazu; k otištěnému úryvku z jeho anketního příspěvku o nové sovětské ústavě z 18. 6. 1936.
Article
6
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 17, 23. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 10, 5. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
10
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 43, 24. 10., s. 8
Annotation: O návštěvě Sovětského svazu a tamních chystaných vydáních děl V. Nezvala.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 39, 26. 9., s. 1-2
Annotation: Politický úvodník k návštěvě N. S. Chruščova v USA a jeho projevu ve Valném shromáždění OSN; k téže události i fejeton Fr. Kubky.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 38, 19. 9., s. 3
Annotation: Komentář k sovětskému kosmickému úspěchu - vyslání rakety Luna 2 na Měsíc; s otištěním několika aktuálních básní v čísle.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 35, 29. 8., s. 8
Annotation: Poznámka o ohlasu studie v sovětském tisku; v rubrice Odevšad.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 7, 14. 2., s. 8-9
Annotation: S úvodní redakční poznámkou.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 6, 7. 2., s. 3
Annotation: Článek aplikující Chruščovův sjezdový referát na českou literaturu, vystavenou náporu "importovaných vymožeností 'nylonového věku'".
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 6, 7. 2., s. 7
Annotation: Povídka s řadou literárních aluzí inspirovaná vypuštěním sovětské rakety k Měsíci; s pěti kresbami Kamila Lhotáka.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 5, 31. 1., s. 1
Annotation: Úvodník zaměřený k právě zahájenému XXI. sjezdu KSSS.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 4, 24. 1., s. 2
Annotation: Glosa aktuálně vyzývající k novému vydání Nerudovy sbírky a jejímu přeložení "do všech jazyků táboru míru".
Article