By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 11, listopad, příl. Divadlo a film, s. 4
Annotation: Rozhovor s hercem J. Potměšilem o americkém turné divadelního spolku Kašpar, během kterého hrál "Audienci" V. Havla v New Yorku, Washingtonu a...
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, září, příl. Biblio, s. 2
Annotation: Anotace knihy "Historie Čechů v USA" R. Fučíkové; připojena biografická poznámka.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 9, září, příl. Biblio, s. 6
Annotation: Vzpomínka na R. Nenadála.
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 35, 30. 8., s. 4-5
Annotation: Rozhovor o autorčiných knihách, vztahu k jazyku, hnutí Occupy, potřebnosti "veřejného intelektuála", psaní a čtení recenzí a feminismu v USA...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 43, 20. 10., s. 9
Annotation: Rozhovor s básníkem žijícím ve Vilniusu u příležitosti českého vydání jeho sbírky Taoistické meditace.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 33, 11. 8., s. 10-11
Annotation: Rozhovor s americkou beatnickou básnířkou-feministkou, organizátorkou básnických čtení, účastnicí mezinárodního literárního festivalu Naropa-Prameni;...
Article
7
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 40, 5. 10., s. 11
Annotation: Petr Dudek; polemika s jeho recenzí (LtN, č. 35).
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 11, 16. 3., s. 4
Annotation: Dvě kritiky dvou překladů amerických románů: Rejchrtová Alžběta, Medvědí služba čtenáři i autorovi (Irving John, Pravidla moštárny, přel....
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 31, 6. 8.-12. 8., s. 12
Annotation: Kritika překladatelských nedostatků; též o recenzi šifry -maus- v časopise Knokaut, 1992, č. 32.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 14, 9.-15. 4., s. 13
Annotation: Recenze antologie autorů českého nebo slovenského původu z USA a Kanady; mj. o příspěvcích: Šnepp Luděk, Volková Bronislava, Blažková Jaroslava.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 42, 15. 10., s. 2
Annotation: O scénickém pásmu americké lidové poezie "Dobré jitro, Ameriko!", provedené herci pardubického divadla ("maskovanými na černochy").
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 51/52, 23. 12., s. 24
Annotation: Vzpomínkový fejeton o vánocích trávených v různých městech v zahraničí, mj. v New Yorku v letech exilu.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 25, 20. 6., s. 5
Annotation: Poznámka o pásmu Jiřího Vrby s interprety Zd. Rubášovou, J. Ostermannem a J. Suchým (vlastní texty k skladbám Duka Ellingtona).
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 6, 7. 2., s. 6
Annotation: O inscenaci Divadla S. K. Neumanna (režie J. Dudek).
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 5, 31. 1., s. 4
Annotation: Recenze románu do Československa přesídlivší americké autorky.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 17, 26. 4., s. 8
Annotation: O posledních dvou románech H. Fasta; zpracováno podle článku B. Izakova Dvě zpovědi Howarda Fasta (Inostrannaja literatura č. 2; též Rudé právo,...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 54, 29. 12., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 49, 24. 11., s. 8
Annotation: Soubor biografických poznámek k otištěnému výběru básní Z černošské poezie (přel. Zd. Lahoda).
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 12, 24. 3., s. 1
Annotation: Báseň.
Article