By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 4, duben, příl. Biblio, s. 18
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 6, červen, příl. Biblio, s. [1]-2
Annotation: Rozhovor o knize "Transport za věčnost" a její vzniku; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 49, 6. 12., s. 22-23
Annotation: O situaci přeživších Židů v poválečném Československu a reflexi holocaustu v české literatuře a filmu.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 27, 4. 7., s. 6
Annotation: O písemných dokumentech z terezínského ghetta obsahujících mj. básně psané dětmi.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 9, 1. 3., s. 5
Annotation: Recenze autorovy prvotiny.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 41, 10. 10., s. 5
Annotation: O stejnojmenné autobiografické stati napsané v Terezíně v září až listopadu 1942 a publikované posmrtně v Časopisu pro moderní filologii č....
Article