By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 12, 22. 3., s. 16
Annotation: Recenze dosud vydaných svazků Spisů Josefa Čapka.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 9, 3. 3., s. 3
Annotation: O hře u příležitosti jejího knižního vydání (nakl. Akropolis) a negativního ohlasu její rozhlasové inscenace.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 43, 29. 10., s. 16
Annotation: Kritika několika televizních pořadů, mj. nedostatačné kritické recepce slavnostního uvedení českého filmu z roku 1930 Svatý Václav (připomenuta...
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 43, 29. 10., s. 19
Annotation: Poznámka k vydání v rubrice Nové knihy.
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 25, 21. 6., s. 12
Annotation: Soubor glos, mj. o doslovu a edici J. Opelíka. - Přetištěno z: Divadelní noviny č. 11, 15. 6. 2010.
Article
6
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 51, 14. 12., s. 10-11
Annotation: S poznámkou Předneseno 17. listopadu 2009 na Mezinárodní literárněvědné konferenci Dvě dekády demokracie (Česká literatura 1989-2009), kterou...
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 45, 2. 11., s. 19
Annotation: Poznámka k článku Zd. Pavelky (Salon), zpochybňujícímu pravost autorství oceněné knihy; s citací z vyjádření porotce ceny P. Janáčka (ze...
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 24, 8. 6., s. 12
Annotation: Recenze, v závěru polemizující s recenzemi K. Kubíčkové a Jana Šmída.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 51, 15. 12., s. 16
Annotation: Přetisk recenze z LtN č. 51-52/1958 v rubrice Před 50 lety; s reprodukcí obálky 1. vydání Zbabělců.
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 49, 1. 12., s. 10
Annotation: Recenze všímající si i kritického ohlasu románu v týdeníku A2, Mladé frontě Dnes a Lidových novinách.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 42, 13. 10., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 41, 6. 10., s. 15
Annotation: Rozhovor, uvádějící mj., že "mimořádně neblahou úlohu" [v hudební kritice] "sehrál Jiří Černý".
Article
14
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 31, 28. 7., s. 16
Annotation: Soubor recenzí.
Article
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 14, 31. 3., s. 16
Annotation: Polemika editora výboru s recenzí I Hašek může zklamat (LtN č. 11/2008), v níž autor zkomolil jméno editora (Kolařík místo Kovařík); s připojeným...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2007, č. 38, 17. 9., s. 9
Annotation: Esej o historické úloze jezuitů, zmiňující mj. o hlas balbínovské monografie, zejména kritickou recenzi J. Haubelta Das Temno J.P. Kučery a J....
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 33, 13. 8., s. 7
Annotation: Úvaha vyzdvihující vzor F.X. Šaldy; předneseno na mezinárodním setkání pořádaném Obcí spisovatelů.
Article
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 33, 13. 8., s. 7
Annotation: O svých zkušenostech s uměleckou kritikou v médiích; předneseno na mezinárodním setkání pořádaném Obcí spisovatelů.
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 8, 19. 2., s. 16
Annotation: Ironická odpověď na glosu A. Knappa Psal Milan Jungmann na objednávku? (LtN č. 7) týkající se někdejší Jungmannovy recenze Kunderova románu;...
Article
20
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 7, 12. 2., s. 16
Annotation: Glosa k článku M. Jungmanna Kunderův triumf po letech (LtN č. 4/2007) o Kunderovu románu a vývoji jeho kritické reflexe; v rubrice čtenářských...
Article