By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, příl. Biblio, s. 12
Annotation: Článek o české naučné literatuře pro děti.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, září, s. 4-5
Annotation: Rozhovor s překladatelem H. Karlachem o překládání německé literatury do češtiny, G. Grassovi a propagaci české literatury v zahraničí; připojena...
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, září, příl. Interview, s. 4-5
Annotation: Rozhovor s germanistou M. Hudcem o fungování Česko-německého fondu budoucnosti, přípravách české prezentace na knižní veletrh v Lipsku a projektu...
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, září, příl. Biblio, s. 9
Annotation: Úvaha o ediční činnosti.
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, příl. Biblio, září, s. 12
Annotation: Článek o českých literárních cenách a soutěžích pro dětskou literaturu.
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, září, s. 3
Annotation: Polemika ředitele Moravské zemské knihovny T. Kubíčka s bývalým vedoucím Českého literárního centra O. Buddeusem.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 8, srpen, s. 4-5
Annotation: Rozhovor s básníkem O. Buddeusem o jeho odstoupení z funkce vedoucího Českého literárního centra; připojena bio-bibliografická poznámka (s....
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 6, červen, příl. Interview, s. 8
Annotation: Zpráva o účasti redakce Literárních novin na veletrhu Svět knihy 2019.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 5, květen, příl. Ars, s. 4
Annotation: Zpráva o programu, který v rámci veletrhu Svět knihy připravily Básnířka města S. Fischerová a Městská knihovna v Praze.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 5, květen, příl. Biblio, s. 9
Annotation: Úvaha o účasti České republiky na knižním veletrhu v Lipsku 2019.
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 4, duben, s. 6
Annotation: Reportáž z účasti České republiky na knižním veletrhu v Lipsku.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 3, březen, příl. Biblio, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 3, březen, příl. Biblio, s. 10-11
Annotation: Článek se věnuje možnostem prezentace nejnovější české literatury během knižního veletrhu v Lipsku, kterého Česká republika je hlavním...
Article
14
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 3, březen, příl. Biblio, s. 17
Annotation: Soubor zpráv, mj. o soutěžích Nejkrásnější české knihy roku a Magnesia Litera 2019 a Velkém knižním čtvrtku.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 8, příl. Interview, s. 3-4
Annotation: Rozhovor o výstavě "Naše Francie" a situaci české kultury; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 5, květen, příl. Biblio, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 12, prosinec, příl. Praha město literatury, s. [1]
Annotation: Článek prezentuje stručné literární dějiny Prahy od doby Karla IV. do roku 2014, kdy se Praha stala novým členským městem sítě kreativních...
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 8, srpen, s. 5
Annotation: Poznámka k rubrice "Kniha měsíce" Literárních novin.
Article
20
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 7, červenec, s. 4-5
Annotation: Rozhovor s S. Richterovou o její literární tvorbě, literární kritice a vztahu k Itálii; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 5).
Article