By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 5, květen, příl. Biblio, s. 10-11
Annotation: Článek o situaci české literární kritiky v 90. letech.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 12, prosinec, příl. Biblio, s. 4-6
Annotation: Rozhovor se spisovatelem J. Dotlačilem o jeho novém románu "Až zhasneme" a literární tvorbě; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 6).
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 4, duben, příl. Biblio, s. 10-11
Annotation: Článek se věnuje vývoji knižního trhu v 90. letech a jeho současné situaci.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 5, 30. 1., s. 11
Annotation: Recenze; na straně s nadtitulkem Literatura erotická též otištěna báseň F. Halase Dívky a Halasova krátká stať Štyrský a Toyen (Program D...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 24, 13. 6., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 50, 6. 12., s. 11
Annotation: Kritická poznámka k přednášce P. Bílka o B. Hrabalovi na univerzitě v Amsterodamu 25. 11. 2004, zejména k jeho negativnímu hodnocení české...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 38, 16. 9., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 15, 8. 4., s. 2
Annotation: Polemika s přednáškou V. Jamka o současné české literatuře Krysy opouštějící loď (LtN č. 14/2002).
Article
9
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 53/1, 27. 12., s. 7
Annotation: Rozhovor s básníkem a editorem dvou antologií.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 51, 13. 12., s. 9
Annotation: O obsahu monotematického dvojčísla literárního čtvrtletníku New Orleans Review (Vol. 26, Nr. 1/2, Spring-Summer 2000), věnovaného české poezii...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 21, 17. 5., s. 14
Annotation: Úvodní poznámka k otištěné básnické antologii.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 20, 10. 5., s. 9
Annotation: O obsahu čísla věnovaného soudobé české literatuře; s citacemi názorů V. Stoilova (o pouhých 250 prodaných exemplářů Spisů Václava Havla),...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 10, 1. 3., s. 14
Annotation: Poznámka k otištěné básnické antologii.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 6, 2. 2., s. 10
Annotation: Recenze dosavadních jedenácti čísel; v rubrice Časopisy.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 6, 2. 2., s. 14
Annotation: Poznámka k otištěné antologii.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 3, 12. 1., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 51/52, 22. 12., s. 14
Annotation: Poznámka k otištěnému výboru ze současné poezie.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 51/52, 22. 12., s. 27
Annotation: Poznámka k otištěným veršům v roce 1999 zemřelých básníků.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 50, 15. 12., s. 14
Annotation: Poznámka k otištěnému výboru ze současné poezie.
Article