By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 11, listopad, příl. Divadlo a film, s. 4
Annotation: Rozhovor s hercem J. Potměšilem o americkém turné divadelního spolku Kašpar, během kterého hrál "Audienci" V. Havla v New Yorku, Washingtonu a...
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 11, listopad, příl. Divadlo a film, s. [1]-2
Annotation: Recenze dvou divadelních inscenací "Žebrácké opery" V. Havla.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, příl. Divadlo a film, s. 5
Annotation: Soubor zpráv.
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 8, srpen, příl. Biblio, s. 10-11
Annotation: Článek se věnuje dějinám českého PEN klubu u příležitosti 30. výročí od jeho reaktivace v roku 1989.
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 8, srpen, příl. Interview, s. 4-5
Annotation: Rozhovor s francouzským sociologem a filozofem H. P. Jeudym o knihách jako základu národní kultury; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 12, prosinec, příl. Divadlo a film, s. [1]-2
Annotation: Článek se věnuje dějinám Divadla na zábradlí u příležitosti 60. výročí jeho vzniku.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 10, říjen, příl. Divadlo a film, s. [1]-2
Annotation: Článek se věnuje 26. ročníku Mezinárodního festivalu DIVADLO v Plzni.
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 12, prosinec, s. 9
Annotation: Soubor recenzních glos k audioknihám.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 2, únor, s. 3
Annotation: Článek o Chartě 77 u příležitosti jejího 40. výročí.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 27, 2016, č. 12, prosinec, příl. Biblio, s. 1
Annotation: Anotace nových publikací s havlovskou tematikou.
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 26, 2015, č. 12, 10. 12, s. 16
Annotation: Otisk z chystané knihy Podobizny, komparace níže zmíněných děl.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 26/27, 27. 6., s. 5
Annotation: Rozhovor především o politické situaci v Česku a jejím historickém kontextu.
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 19, 10. 5., s. 4-5
Annotation: Rozhovor s fotografem J. S. o jeho undergroudových výtvarných performancích, jeho příteli a švagrovi I. M. Jirousovi a rozchodu s undergroundem.
Article
14
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 47, 22. 11., s. 4-5
Annotation: Rozhovor, především o české politice.
Article
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 43, 25. 10., s. 1 a 4-5
Annotation: Rozhovor, především o současné politické situaci v ČR a nejnovější knize M. V., "satirickém thrilleru".
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 25, 21. 6., příl. Harmonie života, s. IV
Annotation: O vztahu některých osobností české literatury ke gastronomii.
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 13, 29. 3., s. 21
Annotation: Příspěvek k diskusi o bustě V. Havla v Národním divadle.
Article
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 12, 22. 3., s. 10-11
Annotation: Rozhovor především o tom, zda lze V. Havla považovat za filozofa.
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 2, 12. 1., s. 13
Annotation: Poznámka k bustě V. Havla ve foyer Národního divadla.
Article
20
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 2, 12. 1., s. 1 a 10-11
Annotation: Soubor textů věnovaných J. Škvoreckému (první dva přetištěny ze samizdatového sborníku k jeho šedesátinám), s krátkým redakčním úvodem...
Article