By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, příl. Kraj Vysočina, s. 3
Annotation: Článek o čtyřech muzeích kraje Vysočina, které nabízí expozice věnované literatuře.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 10, říjen, příl. České osmičky, s. 10-12
Annotation: Článek se věnuje vývoji československé kultury v období 1945-1948.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 25, 2014, č. 11, 13. 11., s. 19
Annotation: O výstavě výtvarných děl jmenovaných dvou básníků.
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 32, 9. 8., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 45, 10. 11., s. 10-11
Annotation: Medailon J. Mukařovského k 120. výročí jeho narození; s biografickou poznámkou o autorovi medailonu (s. 11).
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 22, 31. 5., s. 19
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 21, 24. 5., s. 22-23
Annotation: Medailon pojatý jako soubor 27 krátkých hesel=písmen abecedy.
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 51, 15. 12., s. 11
Annotation: Studie srovnávající překlad I. Petlana (Weles č. 32-33/2008) s překladem V. Nezvala (Mladá fronta 1958). - Na prohození autorství otištěných...
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 14, 31. 3., s. 11
Annotation: Vzpomínka na V. Nezvala k 50. výročí jeho úmrtí, mj. na jeho paměti vycházející na pokračování v týdeníku Kultura (1957); s mezititulky...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 46, 13. 11., s. 1 a 8
Annotation: O české literatuře raných 50. let; s mezititulkem Nezvalův Mír a Seifertova Viktorka. - Redakčně krácený příspěvek na konferenci Literatura...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 48, 24. 11., s. 2
Annotation: Nepodepsaný redakční úvodník o události z 20. 11. 1953.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 30, 21. 7., s. 9
Annotation: O autorském přednesu V. Dyka, J. Hory, K. Biebla, V. Nezvala, F. Halase, J. Seiferta, F. Hrubína, V. Závady, V. Holana, J. Skácela, O. Mikuláška...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 38, 23. 9., s. 1 a 10
Annotation: O následcích pro autory a šiřitele parodie na poezii V. Nezvala; s otištěním básně a s mezititulky Verše pochodují, Vyšetřování, Zpráva...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 46, 13. 11., s. 1, 8-9
Annotation: Studie k 100. výročí narození a 30. výročí úmrtí. Též českých překladech jeho děl a o českém surrealismu předválečném i poválečném,...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 4, 25. 1., s. 15
Annotation: Recenze (zejména o portrétu: Nezval Vítězslav; dále recenzovány mj. Procházková Lenka, Růžová dáma, 3. vyd., Praha, Elekta; Skácel Jan, Básně,...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 51/52, 21. 12., s. 32
Annotation: Úryvek ze vzpomínkového románu Orfeův sen o Nezvalově rozchodu se Surrealistickou skupinou; s otištěním Nezvalova dopisu (Brno, 26. 12. 1938)...
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 37, 14. 9., s. 14-15
Annotation: Jedna z recenzních glos; dále mj. k reprintu sborníku Ani labuť ani Lůna, 1936 (o názorech: Teige Karel, Nezval Vítězslav, na: Mácha Karel Hynek.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 1, 6. 1., s. 16; č. 2, 13. 1., s. 16
Annotation: Vzpomínka; v 2. části mj. o bulharských básnířkách: Gabe Dora, Bagrjanová Elizaveta. S přetiskem novinového článku z blíže neurčeného...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 5, 6.-12. 2., s. 2
Annotation: Glosa k osobnosti a básnickému typu V. N.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 43, 24. 10., s. 4-5
Annotation: O fascinaci autora, a potažmo celé meziválečné avantgardy, sovětským režimem.
Article