By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 8, srpen, příl. Biblio, s. 3
Annotation: Soubor zpráv, mj. rezidenčních pobytech zahraničních spisovatelů zprostředkované Českým literárním centrem; o konferenci věnované E. Hostovskému...
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 50, 12. 12., s. 3
Annotation: Zpráva o chystané konferenci o nové knize Michaela Hausera.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 26/27, 28. 6., s. 17-18
Annotation: Referát o literárním veletrhu, který se bude v průběhu července konat v několika středoevropských městech.
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 19, 10. 5., příl. Harmonie života, s. I-II
Annotation: Rozhovor s viceprezidentkou Festivalu spisovatelů Praha a portálu Literární.cz.
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 15, 12. 4., s. 10
Annotation: Referát o chystaném pražském literárním festivalu, představující některé jeho zahraniční účastníky.
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 3, 19. 1., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 45, 10. 11., s. 3
Annotation: Medailon F. Kautmana u příležitosti jeho příspěvku chystaného (ze zdravotních důvodů korespondenčně) na mezinárodní konferenci o F. M. Dostojevském...
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 34, 25. 8., s. 20
Annotation: Poznámka k vydání v rubrice Nové knihy-Anotace.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 43, 29. 10., s. 10-11
Annotation: Esej; proneseno na zahájení konference, pořádané pražskou kanceláří Heinrich Böll-Stiftung, Institutem umění a Goethe-Institutem k 25. výročí...
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 41, 14. 10., s. 10-11
Annotation: O příspěvcích R. Denemarkové, I. Klímy a V. Bělohradského na konferenci pořádané Nadací Heinricha Bölla.
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 28, 12. 7., s. 21
Annotation: O IV. bohemistickém kongresu s hlavním tématem Jinakost v české literatuře; podrobněji o příspěvcích R. Lishaugena, A. Fischerové, M. Filipowicze,...
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 23, 7. 6., s. 10
Annotation: Proneseno na semináři pořádaném Senátem ČR a Masarykovou demokratickou akademií; s redakční poznámkou Jaká je česká literatura posledních...
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 23, 7. 6., s. 12
Annotation: O očekávaných a neuskutečněných návštěvách festivalu.
Article
14
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 22, 31. 5., s. 10
Annotation: Příspěvek ředitele Ústavu mezinárodních vztahů na kunderovské konferenci; s úvodní redakční poznámkou Jaká je česká literatura posledních...
Article
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 22, 31. 5., s. 11
Annotation: Dopis účastníkům semináře Evropan Milan Kundera (Praha, 29. 9. 2009), vracející se mj. k polemice Český úděl / Český úděl? z přelomu let...
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 21, 24. 5., s. 2
Annotation: Úvodník šéfredaktora ohlašující text M. Kundery v příštím čísle (reakci na kunderovskou konferenci); v rubrice Osmý den.
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 21, 24. 5., s. 10-11
Annotation: Dokončení eseje předneseného na stejnojmenné konferenci (obálkový název eseje: Kundera přebírá iluze avantgardy); s úvodní redakční poznámkou...
Article
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 9, 1. 3., s. 11
Annotation: Esej; proneseno na semináři pořádaném Senátem ČR a Masarykovou demokratickou akademií.
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 8, 22. 2., s. 12
Annotation: Esej; s úvodní poznámkou o semináři pořádaném Senátem ČR a Masarykovou demokratickou akademií, na němž V. Novotný esej pronesl.
Article
20
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 7, 15. 2., s. 15
Annotation: O semináři pořádaném Masarykovou demokratickou akademií v Senátu ČR; podrobněji zmíněni vystupující E. Kohák, R. Chmiel, L. Martinek, Vl....
Article