By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 5, květen, příl. Biblio, s. 10-11
Annotation: Článek o situaci české literární kritiky v 90. letech.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 4, duben, příl. Biblio, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 1, leden, příl. Biblio, s. 10-11
Annotation: Článek o konání diskusního setkání První bilance 2019, během kterého byla hodnocena česká literární produkce za uplynulý rok.
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 5, květen, s. 4-5
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a publicistou A. Palánem o jeho nové knize "Miss exitus" a literární tvorbě; připojena bio-bibliografická poznámka (s....
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 9, září, příl. Biblio, s. 8
Annotation: Článek se věnuje zesnulému sémiologovi T. Todorovi.
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 4, duben, příl. Biblio, s. 6
Annotation: Vzpomínka.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 3, březen, příl. Biblio, s. 3
Annotation: Soubor zpráv, mj. o reakci P. Hůlové na román D. Zábranského, vydání knihy "Tvář vody" D. Krause, novém řediteli nakladatelství Kalich A....
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 1, leden, příl. Biblio, s. 6
Annotation: Imaginární rozhovor s F. X. Šaldou.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 11, listopad, s. 4-5
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou a překladatelkou M. Zgustovou o V. Nabokovi; připojeny bio-bibliografická poznámka a úryvky z článků "Z ohlasů".
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 8, srpen, příl. Biblio, s. 5
Annotation: Recenzní glosy.
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 8, srpen, příl. Biblio, s. 6
Annotation: Referát z 61. ročníku festivalu "Šrámkova Sobotka" s tématem: "Kritika. Výpověď umění?" u příležitosti výročí F. X. Šaldy, s fot.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 7, červenec, příl. Biblio, s. 5
Annotation: Anotace.
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 7, červenec, příl. Biblio, s. 3
Annotation: Soubor zpráv, o novém internetovém časopisu i-kanon.cz; o úmrtí J. Kořána a J. Vacka; o laureátsví M. Atwoodové v Ceně Franze Kafky a Mírové...
Article
14
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 6, červen, příl. Interview, s. 1-2
Annotation: Rozhovor s lékařkou a básnířkou E. Válkovou, zejména o její poezii; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 2) a ukázky.
Article
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 27, 2016, č. 4, duben, s. 17
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 26, 2015, č. 2, 12. 2., s. 26
Annotation: Poznámka informuje o komentářích k současné literatuře od P. Dvořákové, J. Němce, J. Peňáse a J. Trávníčka z webových stránek časopisu...
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 25, 2014, č. 11, 13. 11., s. 4-5
Annotation: Rozhovor především o Ivanu Blatném a Reinerově životopisu, literárních cenách a kritice, psaní a vydávání knih.
Article
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 25, 2014, č. 4, 10. 4., s. 1
Annotation: Úvaha o roli spisovatelů, potažmo literatury v současné české společnosti.
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 25, 2014, č. 4, 10. 4., s. 4-5
Annotation: Rozhovor především o autorčině tvorbě, vztahu ke kritice a politickém angažmá.
Article
20
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 25, 2014, č. 4, 10. 4., s. 17
Annotation: Úvaha o současné situaci české literatury (zejména prózy) jako obrazu společnosti, o hledání jejího smyslu, fackování a čekání na autorskou...
Article