By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 8, srpen, příl. Biblio, s. 14
Annotation: Soubor zpráv.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 8, příl. Interview, s. 3-4
Annotation: Rozhovor o výstavě "Naše Francie" a situaci české kultury; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 48, 29. 11., s. 20
Annotation: Recenze výboru z her W. Shakespeara v překladu J. Joska.
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 22, 31. 5., s. 11
Annotation: O překladatelském díle B. Mathesia.
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 17, 26. 4., s. 24
Annotation: Poznámka o chystaných počinech J. Dědečka; v rubrice Kuloáry.
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 12, 22. 3., s. 19
Annotation: Pochvalná glosa o Díle W. Shakespeara v překladu M. Hilského.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 12, 22. 3., s. 24
Annotation: Poznámka o dosud nevydaném překladu knihy P. Milwarda Katolictví v dramatech Williama Shakespeara od J. Moníka (v rubrice Kuloáry).
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 11, 15. 3., s. 14
Annotation: Poznámka o českých přebásněních Apollinairova Pásma, připojená k novému překladu od Petra Skarlanta.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 9, 1. 3., příl. Interview, s. 7
Annotation: Rozhovor s egyptským překladatelem české literatury do arabštiny, s připojenou biografickou poznámkou.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 6, 9. 2., s. 3
Annotation: Zpráva o úmrtí mj. polské básnířky W. Szymborské.
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 48, 1. 12., s. 19
Annotation: Medailon překladatelky.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 35, 1. 9., s. 4-5
Annotation: Rozhovor s čínsko-českou spisovatelskou dvojicí; s biografickými poznámkami (s. 5) a ukázkou z románu Na Řece (s. 17-18).
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 19, 12. 5., s. 10-11
Annotation: S poznámkou S využitím publikace Česká literatura v překladu (1998-2010); v seriálu Jaká je česká literatura posledních šedesáti let?
Article
14
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 18, 5. 5., s. 18
Annotation: Biografická poznámka k otištěnému výběru přeložených básní Christian Morgenstern podle Radka Malého.
Article
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 51/52, 23. 12., s. 19
Annotation: O českých vydáních básní S. Mallarméa, zejména o překladech Oty Nechutové; k otištěnému výběru z právě vydaného výboru Ve věštné...
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 48, 2. 12., příl. Pražská knižní revue, s. 3-6
Annotation: Úvodní přehledová studie s kapitolami Rakouská literární krajina - nakladatelství a časopisy, Literární svátky a ocenění, Rakouská literatura...
Article
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 48, 2. 12., příl. Pražská knižní revue, s. 8
Annotation: S otištěnou prózou T. B. Zimní den ve velehorách ze souboru Velký, nepochopitelný hlad (s. 7-8) a se soupisem TB v edici Střed.
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 48, 2. 12., příl. Pražská knižní revue, s. 19
Annotation: O založení švýcarské, rakouské a německé edice; s otištěním poznámky (s. 18) a úryvku z prózy J. Winklera Až nastane čas (s. 18-19).
Article
20
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 45, 11. 11., s. 22
Annotation: O historii edičního projektu u příležitosti vydání 5. svazku; s mezititulky Dlouhá cesta k českému překladu, Nejstarší česká bible, Pramen...
Article