By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 5, květen, příl. Harmonie života, s. [1]-2
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou a cestovatelkou H. Hindrákovou o její nové knize "Svítání nad savanou" a Africe; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
22
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 5, květen, příl. Biblio, s. 2
Annotation: Soubor zpráv o dopadech epidemie COVID-19 na kulturní a literární život.
Article
23
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 5, květen, příl. Biblio, s. 13
Annotation: Článek o vítězích Cen Asociace vydavatelů audioknih.
Article
24
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 5, květen, příl. Biblio, s. 14
Annotation: Recenze.
Article
25
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 5, květen, příl. Biblio, s. 16-17
Annotation: Ukázka z polské biografie O. Pavla, jejíž překlad do češtiny připravuje nakladatelství Host.
Article
26
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 5, květen, příl. Biblio, s. 18
Annotation: Recenze.
Article
27
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 5, květen, s. 2
Annotation: Dopis, ve kterém autor děkuje L. Chateau za její článek o filmu "Rudý dědek" J. Císařovského.
Article
28
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 5, květen, s. 4-5
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a nakladatelem M. Vopěnkou o současné situaci na českém knižním trhu a jeho novém cestopisu "Přežít civilizaci"; připojena...
Article
29
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 5, květen, s. 5
Annotation: Ukázka z knihy.
Article
30
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 5, květen, příl. Biblio, s. 10-11
Annotation: Článek o situaci české literární kritiky v 90. letech.
Article
31
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 5, květen, příl. Biblio, s. 13
Annotation: Soubor anotací, mj. na uvedené knihy.
Article
32
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 5, květen, příl. Biblio, s. 4-6
Annotation: Rozhovor s britskou spisovatelkou S. Perry o jejím románu "Melmoth", kterého děj se odehrává v Praze, a o literární tvorbě; připojena bio-bibliografická...
Article
33
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 4, duben, s. 7
Annotation: Článek o dokumentárním filmu "Rudý dědek" J. Císařovského.
Article
34
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 4, duben, příl. Biblio, s. 4-6
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou slovenského původu píšící finsky A. Salmelou o jejím novém románu "Antihrdina" u příležitosti jeho překladu do češtiny;...
Article
35
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 4, duben, příl. Biblio, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
36
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 4, duben, příl. Biblio, s. 9
Annotation: Úvaha o dějinách antikvariátu ve Valentinské ulici na Starém městě v Praze.
Article
37
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 4, duben, příl. Biblio, s. 10-11
Annotation: Článek o konání besedy o novém vydání "Starých pověstí českých" A. Jiráska.
Article
38
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 4, duben, příl. Biblio, s. 12
Annotation: Článek o básnické tvorbě pro děti od D. Fischerové.
Article
39
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 4, duben, příl. Biblio, s. 13
Annotation: Soubor anotací, mj. na uvedené knihy.
Article
40
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 4, duben, s. 2
Annotation: Citát.
Article