By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 172, 28. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 30, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 30, 28. 7.
Annotation: Rozhovor s K. Sýsem o jeho tvůrčí činnosti, literární kritice, politice a cenzuře v soudobém tisku; připojena bio-bibliografická poznámka (s....
Article
2
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 166, 21. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 29, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 29, 21. 7.
Annotation: Glosa o průběhu kulturního festivalu "Rozmarné léto" v roce 2021, autor mj. krátce představuje hlavního organizátora akce, L. Ludvíka; připojeny...
Article
3
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 166, 21. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 29, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 29, 21. 7.
Annotation: Aforismy.
Article
4
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 166, 21. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 29, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 29, 21. 7.
Annotation: Úvaha o vlastní tvůrčí činnosti a osobních vztazích se spisovateli a literárními kritiky a zároveň utváření politického názoru I. Fencla.
Article
5
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 166, 21. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 29, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 29, 21. 7.
Annotation: Recenze; připojena biografická poznámka.
Article
6
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 166, 21. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 29, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 29, 21. 7.
Annotation: Recenze.
Article
7
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 166, 21. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 29, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 29, 21. 7.
Annotation: Recenze.
Article
8
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 166, 21. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 29, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 29, 21. 7.
Annotation: Úryvek z nové sbírky "Nepřijatý hovor".
Article
9
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 166, 21. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 29, s.
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 29, 21. 7.
Annotation: Recenze.
Article
10
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 166, 21. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 29, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 29, 21. 7.
Annotation: Recenze.
Article
11
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 166, 21. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 29, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 29, 21. 7.
Annotation: Recenze.
Article
12
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 166, 21. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 29, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 29, 21. 7.
Annotation: Básně.
Article
13
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 166, 21. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 29, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 29, 21. 7.
Annotation: Ukázka z chystané knihy "Ofnerovi - Osudy", která přinese příběhy spisovatelovy babičky a jejích sourozenců.
Article
14
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 160, 14. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 28, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 28, 14. 7.
Annotation: Báseň.
Article
15
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 160, 14. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 28, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 28, 14. 7.
Annotation: Komentář k faktografické nespolehlivosti spisovatele K. Pacnera. Janík naráží na tři věty z knihy "Osudové okamžiky Československa" (s. 654).
Article
16
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 160, 14. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 28, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 28, 14. 7.
Annotation: Báseň.
Article
17
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 160, 14. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 28, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 28, 14. 7.
Annotation: Vzpomínka na zesnulého M. Kubíčka († 12. 6. 2021).
Article
18
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 160, 14. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 28, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 28, 14. 7.
Annotation: Básně.
Article
19
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 154, 7. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 27, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 27, 7. 7.
Annotation: Recenze.
Article
20
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 154, 7. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 27, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 27, 7. 7.
Annotation: Úvaha o společenské a kulturní atmosféře 60. let. 20. století, mj. o zahraničních vlivech (překlady knih A. Malrauxe), o filozoficko-estetických...
Article