By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 9, 1998, č. 304, 31. 12., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 9, 1998, č. 303, 30. 12., s. 16
Annotation: O grantovém programu ministerstva kultury na podporu vydávání děl české literatury v zahraničí; též o chystaných překladech.
Article
3
4
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 299, 20. 12., s. 4
Annotation: Citováno z dopisu: Jelínek Antonín k prohlášení Výboru: Svaz českých spisovatelů, podepsanému mj. : Hrzalová Hana, Pilař Jan, Rzounek Vítězslav,...
Article
5
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 287, 6. 12., s. 4
Annotation: Anketa o uplynulých desetiletích; přispěli též: Horelová Eliška, Gold Jiří.
Article
6
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 283, 1. 12., s. 4
Annotation: Anketa o uplynulých desetiletích; přispěl též Nepil František.
Article
7
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 256, 31. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 194, 18. 8., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 165, 15. 7., Příloha, s. 4
Annotation: Recenze antologie básnických ohlasů Velké francouzské revoluce.
Article
10
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 109, 11. 5., s. 4
Annotation: Recenze posledního svazku Sebraných spisů.
Article
11
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 44, 1988, č. 258, 2. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 44, 1988, č. 230, 29. 9., s. 4
Annotation: Hlasy účastníků zájezdu do SSSR.
Article
13
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 44, 1988, č. 216, 13. 9., s. 4
Annotation: Rozhovor s jedním z organizátorů (konalo se v Náchodě).
Article
14
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 44, 1988, č. 95, 23. 4., s. 1
Annotation: Příspěvky napsané na stejné téma: Můj koníček; Frais Josef, Křesťan Rudolf, Neff Ondřej.
Article
15
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 44, 1988, č. 80, 6. 4., s. 4
Annotation: Fejeton vybízející k zřízení kritického fóra Literární salón v Parku kultury a oddechu J. Fučíka.
Article
16
17
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 44, 1988, č. 58, 10. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 43, 1987, č. 294, 15. 12., s. 4
Annotation: Rozhovor s novým předsedou komise pro nové autory SČS.
Article
19
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 43, 1987, č. 290, 10. 12., s. 6
Annotation: S účastníky semináře uspořádaného pro začínající autory; odpověděli: Hubený Pavel, Soukupová Jana a kritik Janoušek Pavel.
Article
20
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 43, 1987, č. 278, 26. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article