By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 39, 1980, č. 119, 22. 5., s. 4
Annotation: Referát.
Article
2
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 35, 1979, č. 202, 28. 8., s. 4
Annotation: K reedici.
Article
3
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 34, 1978, č. 263, 7. 11., s. 4
Annotation: Referát.
Article
4
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 31, 1975, č. 224, 23. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 27, 1971, č. 249, 20. 10., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci podle romaneta V. N.
Article
6
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 26, 1970, č. 303, 23. 12., s. 4
Annotation: Rozhovor s představitelkou Manon před premiérou televizní inscenace.
Article
7
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 26, 1970, č. 122, 26. 5., s. 4
Annotation: Medailon k 70. výročí narození.
Article
8
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 23, 1967, č. 304, 4. 11., s. 7
Annotation: Referát o pořadu ve Viole.
Article
9
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 21, 1965, č. 40, 16. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 20, 1964, č. 273, 14. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 18, 1962, č. 121, 23. 5., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci Mahenovy činohry v Brně (R: Rudolf Jurda); též o vzniku hry a jejím knižním vydání.
Article
12
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 16, 1960, č. 132, 31. 5., s. 2
Annotation: Zpráva informuje o literárním večeru konaném v Moskvě.
Article
13
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 16, 1960, č. 128, 26. 5., s. 5
Annotation: Stať se věnuje osobě a dílu V. Nezvala.
Article
14
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 16, 1960, č. 124, 21. 5., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o zhudebnění Nezvalovy básně rumunským hudebníkem.
Article
15
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 15, 1959, č. 82, 7. 4., s. 3
Annotation: Zpráva o vzpomínkové výstavě u příležitosti výročí úmrtí V. Nezvala.
Article
16
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 14, 1958, č. 120, 21. 5., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o literárním večeru s recitací poezie V. Nezvala.
Article
17
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 14, 1958, č. 91, 17. 4., s. 5
Annotation: Anotace.
Article
18
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 14, 1958, č. 87, 12. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
19
20
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 14, 1958, č. 85, 10. 4., s. 5
Annotation: Zpráva informuje o došlých kondolencích.
Article