By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 70, 23. 3., s. 4
Annotation: Medailón.
Article
82
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 70, 23. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
83
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 68, 21. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
84
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 67, 20. 3., s. 4
Annotation: Glosa.
Article
85
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 67, 20. 3., s. 4
Annotation: Recenze všímající si též kriticky doslovu: Blahynka Milan.
Article
86
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 65, 17. 3., s. 4
Annotation: Rozhovor s jedním z organizátorů konference o české literatuře.
Article
87
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 65, 17. 3., s. 4
Annotation: Recenze; Čapek Josef.
Article
88
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 65, 17. 3., příl. Víkend MF, č. 11, s. 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
89
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 65, 17. 3., příl. Víkend MF, č. 11, s. 4-5
Annotation: Rozhovor se slovinským básníkem, spisovatelem, scenáristou a novinářem, bohemistou a překladatelem (žijícím v Záhřebu).
Article
90
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 65, 17. 3., příl. Víkend MF, č. 11, s. 5
Annotation: K 20. výročí edice Nakladatelství Svoboda.
Article
91
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 64, 16. 3., s. 4
Annotation: Zvl. o: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou.
Article
92
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 63, 15. 3., s. 4
Annotation: Rozhovor s pracovnicí pověřenou (spolu s JUDr. Elenou Hornovou) autorskými záležitostmi V. H.
Article
93
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 62, 14. 3., s. 4
Annotation: Recenze; Listy, Pelikán Jiří.
Article
94
95
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 59, 10. 3., s. 4
Annotation: Rozhovor s J. Š. v jeho funkci náměstka ministra kultury ČR.
Article
96
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 59, 10. 3., příl. Víkend MF, č. 10, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
97
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 57, 8. 3., s. 4
Annotation: Rozhovor s hercem, který (spolu se Zdenou Hadrbolcovou) připravoval v Rubínu pořad Zelené peří.
Article
98
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 56, 7. 3., s. 3
Annotation: Přetisk článku k 50. výročí úmrtí T. G. M. z: Listy (Pelikán Jiří) v srpnu 1987 (Štern tehdy užil pseudonymu Bohemicus).
Article
99
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 56, 7. 3., s. 4
Annotation: K 20. výročí úmrtí germanisty a překladatele (6. 3.).
Article
100
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 51, 1. 3., s. 4
Annotation: Recenze 23. ročníku.
Article