By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 21, 26. 1., s. 16
Annotation: Zpráva o umístění Foglarovy literární pozůstalosti.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 21, 26. 1., s. 16
Annotation: Zpráva o výhradním vydavateli Foglarových děl, nakladatelství Olympia.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 298, 21. 12., s. 13
Annotation: O překladateli J. J., který po problémech s vydáním svého překladu Shakespearovy hry Romeo a Julie založil vlastní nakladatelství Romeo.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 297, 19. 12., s. 18
Annotation: O literárních grantech Ministerstva kultury; s přehledem nejúspěšnějších žadatelů v letech 1996-1998.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 296, 18. 12., s. 18
Annotation: Nakladatelství Mladá fronta získala zvláštní uznání Obce překladatelů za "soustavnou nakladatelskou péči o světovou literaturu ve spolupráci...
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 293, 15. 12., s. 20
Annotation: Rozhovor s americkým scenáristou a publicistou u příležitosti jeho návštěvy Prahy.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 290, 11. 12., s. 18
Annotation: K vydání 2. svazku Slovníku českých spisovatelů po roce 1945.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 285, 5. 12., s. 18
Annotation: Rozhovor s brazilským spisovatelem u příležitosti prezentace jeho knihy Pátá hora v Praze.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 282, 2. 12., s. 18
Annotation: Referát o prezentaci historické knihy P. Demetze Praha černá a zlatá ve washingtonském knihkupectví Politics and Prose, na níž se podílí česká...
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 278, 27. 11., s. 20
Annotation: Zpráva o udělení cen Nadací Zlatý fond české literatury pro děti a mládež.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 275, 24. 11., s. 22
Annotation: Referát o mezinárodním sympoziu věnovaném literatuře a jejímu vztahu k novým médiím, především internetu.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 272, 20. 11., s. 20
Annotation: Poznámka k vydání prvních tří básnických titulů v obonovené knižnici Klub přátel poezie.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 270, 18. 11., s. 20
Annotation: O názorech ředitele nakladatelství Mladá fronta Vladimíra Pistoria prosazujících zavedení pevných cen knih.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 268, 16. 11., s. 16
Annotation: Rozhovor s E. R. u příležitosti literárního setkání světových autorů k poctě slavisty a bohemisty A. M. Ripellina; mj. o jejích překladech...
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 267, 14. 11., s. 21
Annotation: Referát o literárním setkání světových autorů k poctě slavisty a bohemisty A. M. Ripellina.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 265, 12. 11., s. 22
Annotation: Glosa o literárním setkání světových autorů k poctě slavisty a bohemisty A. M. Ripellina.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 262, 9. 11., s. 14
Annotation: Úvaha o potřebných změnách na knižním trhu.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 261, 7. 11., s. 14
Annotation: Komentář k situaci na knižním trhu.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 261, 7. 11., s. 20
Annotation: Referát o situaci na knižním trhu.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 249, 23. 10., s. 18
Annotation: Článek o plánech nakladatelství Mladá fronta, které vydalo román V. Macury Guvernantka, oceněný Státní cenou za literaturu.
Article