By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 104, 4. 5., příl. Víkend, s. 35-36
Annotation: Vzpomínkový nekrolog k úmrtí A. Brouska.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 201, 28. 8., s. A10
Annotation: Bilanční rozhovor s grafikem a typografem, přetištěný z monografie (název neuveden) připravované k vydání u příležitosti jeho 80. narozenin...
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 302, 29. 12., příl. Magazín Dnes, č. 52, s. 24-25
Annotation: Vzpomínka na A. Lustiga.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 284, 6. 12., s. A10
Annotation: Přetisk úryvku z níže zmíněné knihy rozhovorů s úvodní poznámkou a biograficko-bibliografickými poznámkami o J. Grušovi a K. Hvížďalovi.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 54, 5. 3., příl. Víkend, s. 8-11
Annotation: Přetisk úryvku z dosud nezveřejněného rozhovoru zamýšleného jako dodatek k níže uvedené knize rozhovorů (rozšířené vydání vyjde v dubnu...
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 49, 28. 2., s. A3
Annotation: Nekrolog spisovatele A. Lustiga. Doplněno o soubor vzpomínek a životopisných glos, rozhovor se synem A. Lustiga, přetisk vyjádření rodiny a fotografický...
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 118, 22. 5., příl. Víkend, s. 29-31
Annotation: Rozhovor s V. Havlem, P. Oslzlým a V. Morávkem o níže zmíněné hře V. Havla a jejím uvedení při zahájení prvního ročníku festivalu Divadelní...
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 220, 19. 9., s. D5-D6
Annotation: Rozhovor s americkým bohemistou a překladatelem české literatury J. Boltonem, mj. o vnímání české literatury v USA, o studiu české literatury,...
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 143, 20. 6., s. D8
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 303, 30. 12., příl. Kavárna, s. F2, F6
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 274, 24. 11., s. B6
Annotation: Portrét V. Bělohradského.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 202, 29. 8., s. B6
Annotation: Portrét L. Vaculíka.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 191, 16. 8., s. B6
Annotation: Portrét P. Kabeše s biografickou poznámkou o něm.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 174, 27. 7., s. A7
Annotation: Nekrolog za P. Dostálem.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 171, 23. 7., příl. Kavárna, s. E-I
Annotation: Esej problematizující ideu národních zájmů připomíná Schauerovu stať Naše dvě otázky (Čas, 20. 12. 1886) a osobnost T. G. Masaryka.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 118, 20. 5., s. B6
Annotation: Portrét písničkáře a spisovatele J. Buriana, resp. jeho rodičů.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 233, 6. 10., s. B4
Annotation: Autobiografický text pilota, spisovatele a překladatele F. Fajtla, opatřený biograficko-bibliografickou poznámkou o něm.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 226, 26. 9., s. A6
Annotation: Text věnovaný životním a tedy i spisovatelským peripetiím J. Škvoreckého, především tomu, co se dělo v souvislosti s vydáním jeho románu...
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 188, 13. 8., s. B6
Annotation: Medailon spisovatele, prezidenta PEN klubu J. Stránského. Zmíněni J. Mucha, F. Křelina, J. Knap, J.Zahradníček, Z. Rotrekl, K. Pecka jako spoluvězňové...
Article