By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 88, 15. 4., s. A10
iDnes.cz [online]. -- 15. 4. 2013
Annotation: Medailon ke 100. výročí narození A. Opaska.
Article
2
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 195, 21. 8., s. A9
iDnes.cz [online]. -- 22. 8. 2012
Annotation: Nekrolog k úmrtí sociologa M. Petruska dne 19. 8. 2012. Doplněno o biografickou poznámku Miloslav Petrusek.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 163, 14. 7., příl. Víkend, s. 36
Annotation: Recenze níže zmíněné publikace zmiňující i české literární mystifikace.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 79, 2. 4., s. A14
Annotation: Článek o elektronických knihách a jejich vlivu na český knižní trh.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 53, 2. 3., s. A12
Annotation: Článek o projektu Národní digitální knihovna; zejm. k neprůhlednosti zadávání zakázek a financování projektu.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 25, 30. 1., s. A1
Annotation: Článek o novém písmu Comenia Script (pokračování na s. A9).
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 25, 30. 1., s. A9
Annotation: Článek o novém písmu Comenia Script. Navazuje na článek na s. A1.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 3, 4. 1., s. A11
Annotation: Nekrolog spisovatele J. Škvoreckého.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 91, 19. 4., s. A11
Annotation: Nekrolog kardinála T. Špidlíka, teologa a spisovatele. Doplněno o úryvek z textu T. Špidlíka publikovaného v MF Dnes v seriálu Mých dvacet let...
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 279, 1. 12., s. A8
Annotation: Fejeton k mystifikaci týkající se autorství níže zmíněné knihy.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 226, 26. 9., s. A10
Annotation: Glosa k osobnosti J. Škvoreckého při příležitosti jeho 85. narozenin, mj. k ocenění Řádem bílého lva.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 176, 30. 7., s. A8
Annotation: Fejeton o knihách M. Zapletala a názorech na dílo J. Foglara.
Article
14
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 120, 25. 5., s. A9
iDnes.cz [online]. -- 28. 5. 2009
Annotation: Úvaha o smyslu státních maturit, mj. k maturitním zkouškám z českého jazyka a literatury a připravenosti uchazečů o studium zmíněného oboru...
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, 2007, č. 265, 13. 11., s. A8
Annotation: Komentář ke sporu mezi J. Hutkou a J. Nohavicou.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, 2007, č. 245, 20. 10., s. C8
Annotation: Portrét J. Foglara.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, 2007, č. 156, 7. 7., s. D5-D6
Annotation: Portrét J. Foglara.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, 2007, č. 156, 7. 7., s. D6
Annotation: Článek, věnovaný autorům, navazujícím na Foglorovo dílo.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 170, 24. 7., s. A6
Annotation: Glosa k Vaculíkovu jubileu.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 142, 19. 6., s. B7
Annotation: Recenze.
Article