By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 32, 2021, č. 48, 26. 2., příl. City Dnes, č. 8, s. 4-5
Annotation: Rozhovor s P. Kohoutem o nové knize "Přítoky románů"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 5).
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, 2017, č. 98, 27. 4., s. 10
Annotation: Rozhovor o životě P. Kohouta a vlivu některých historických milníku na jeho osobu; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 273, 23. 11., s. A11
Annotation: Fejeton věnovaný televiznímu seriálu "České století".
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 250, 26. 10., s. A11
Annotation: Fejeton o fotografickém archivu O. Škáchy (mj. s fotografiemi českých spisovatelů a signatářů Charty 77 od roku 1972) a hledání mecenášů...
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 226, 27. 9., s. A13
Annotation: Fejeton k 90. narozeninám B. Leutholda, švýcarského politika, který před rokem 1989 pomáhal českým disidentům a emigrantům.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 221, 21. 9., s. A11
Annotation: Fejeton k 70. výročí popravy J. Fučíka.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 215, 14. 9., s. A11
Annotation: Fejeton; mj. o sbírání podpisů Charty 77.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 209, 7. 9., s. A11
Annotation: Fejeton.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 197, 24. 8., s. A11
Annotation: Fejeton; mj. k autorově politicky angažované literární tvorbě z doby po roce 1948.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 173, 27. 7., s. A11
Annotation: Fejeton referující o účasti na níže zmíněném festivalu autorských čtení.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 167, 20. 7., s. A11
Annotation: Fejeton k 87. narozeninám L. Vaculíka.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 151, 29. 6., s. A11
Annotation: Fejeton o návštěvě u premiéra.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 109, 11. 5., s. A11
Annotation: Fejeton - vzpomínka na události roku 1945 a básníka L. Padiora.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 104, 4. 5., s. A11
Annotation: Fejeton o úrovni české divadelní kritiky; zejm. zmíněno hodnocení autorovy hry o K. Hašlerovi J. Machalickou.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 46, 23. 2., s. A11
Annotation: Fejeton věnovaný spisovateli M. Vieweghovi, kterého postihly vážné zdravotní problémy.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 302, 29. 12., s. A11
Annotation: Fejeton, mj. k 1. výročí úmrtí VH.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 293, 15. 12., s. A13
Annotation: Esej srovnávající osobnosti TGM a V. Havla; u příležitosti 1. výročí úmrtí VH.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 274, 23. 11., s. A12
Annotation: Nekrolog k úmrtí J. Trefulky.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 252, 27. 10., s. A11
Annotation: Fejeton.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 199, 25. 8., s. A11
Annotation: Fejeton o střetu J. Mašínové s příslušníkem StB v roce 1977 v pravidelné rubrice Trilobit.
Article