By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 28, 2017, č. 104, 5. 5., s. 10
Annotation: Komentář k aféře okolo zákazu recitace poezie E. Bondyho studentkou herectví P. Limmlovou.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 27, 2016, č. 23, 28. 1., s. 11
Annotation: Komentář k osobnosti P. Tigrida a jeho vztahu ke komunismu.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 281, 3. 12., s. 14
Annotation: Komentář autora k umístění jeho jména na seznam "Xenofilové" a k odkazu na jeho báseň za uprchlíky.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 269, 19. 11., s. 11
Annotation: Komentář ke kolektivní paměti na období totality, mj. o věznici v Brně a uvězněných básnících.
Article
5
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 236, 9. 10., s. 11
iDnes.cz [online]. -- 7. 10. 2015
Annotation: Glosa ke kauze o článku F. Peroutky, který podle prezidenta M. Zemana mohl před cenzurními zásahy obsahovat větu Hitler je gentleman. Text Peroutkova...
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 224, 24. 9., s. 13
Annotation: Úvaha o svobodě a nesvobodě na příkladu pasu F. Kafky.
Article
7
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 186, 11. 8., s. A12
iDnes.cz [online]. -- 10. 8. 2015
Annotation: Glosa k nenalezenému článku F. Peroutky "Hitler je gentleman" a žalobě jeho vnučky T. Kaslové, soud obě strany vyzývá k dohodě ještě před...
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 155, 4. 7., s. A13
Annotation: Článek se věnuje 600. výročí upálení J. Husa a slavnostnímu uložení ostatků kněze J. Toufara v Čihošti (11.-12. 7. 2015).
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 105, 6. 5., s. A16
Annotation: Článek k 70. výročí Pražského povstání; síla slova v české historii.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 104, 5. 5., s. A12
Annotation: Glosa k insolvenci Literární akademie.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 12, 15. 1., příl. Dnes+, s. 2
Annotation: Životopisný článek o katolickém knězi a autorovi básní a jeho ukrývání před StB v 50. letech 20. století.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 295, 18. 12., s. A12
Annotation: Fejeton k 3. výročí úmrtí V. Havla.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 245, 18. 10., s. A3
Annotation: Článek k úmrtí P. Landovského - k jeho roli při zakládání Charty 77. Připojena bio-bibliografická poznámka "Profil: Nesměl se vrátit domů".
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 230, 1. 10., s. A6
Annotation: Článek o recesistické gratulaci k narozeninám V. Havla, která vyšla v Rudém právu v říjnu 1989.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 220, 19. 9., s. A12
Annotation: Článek o H. Kennelové a její knize o hromadné vraždě německých obyvatel na Jihlavsku po druhé světové válce.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 152, 1. 7., s. A12
Annotation: Článek z cyklu mapujícího klíčové okamžiky přelomového roku 1989.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 145, 23. 6., příl. Ona Dnes, č. 25, s. 20-21
Annotation: Životopisný portrét O. Havlové. Připojena biografická poznámka "Olga Havlová".
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 128, 3. 6., s. A10
Annotation: Článek o demonstraci v pražské Stromovce v roce 1989 a následném zatčení spisovatele P. Placáka a soudním procesu, v němž P. Placák žaloval...
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 87, 12. 4., s. A10
Annotation: Fejeton k udělení Ceny Arnošta Lustiga B. Utitzovi.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 77, 1. 4., s. A12
Annotation: Článek o pokusu brněnských disidentů vyrazit do prvomájového průvodu s protikomunistickými transparenty v roce 1989.
Article