By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 139, 16. 6., s. C9
iDnes.cz [online]. -- 16. 6. 2014
Annotation: Rozhovor o nové divadelní hře KS, napsané na motivy knihy J. Holcmana.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 85, 10. 4., s. A12
Annotation: Článek o připravované divadelní inscenaci inspirované dílem J. Haška a K. Krause.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 203, 31. 8., s. A10
Annotation: Vzpomínka na P. Tigrida u příležitosti 10. výročí jeho úmrtí.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 128, 3. 6., s. A10
Annotation: Fejeton k prodeji pražské vily, v níž žili bratři Čapkové.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 92, 19. 4., s. A14
Annotation: Článek o obtížné životní situaci undergroundového básníka P. Zajíčka, který prodělal mozkovou mrtvici a po letech života v emigraci nemá...
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 4, 5. 1., s. A10
Annotation: Sloupek k soudnímu sporu spisovatele P. Placáka žádajícího potrestání příslušníků StB, kteří ho v roce 1988 fyzicky napadli.
Article
7
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 295, 18. 12., s. A10
iDnes.cz [online]. -- 18. 12. 2012
Annotation: Článek k odkazu VH jako dramatika u příležitosti 1. výročí jeho úmrtí.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 248, 23. 10., s. A10
Annotation: Komentář k průtahům v řešení žaloby P. Placáka podané na bývalé příslušníky StB.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 120, 23. 5., s. A12
Annotation: Glosa zmiňující literární díla A. Zápotockého.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 86, 11. 4., s. A12
Annotation: Rozhovor; zejm. o spoluautorství níže zmíněného divadelního kabaretu na politické téma. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku Karel...
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 83, 6. 4., s. A10
Annotation: Fejeton k politické básni G. Grasse, označované za antisemitskou.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 147, 23. 6., s. A10
Annotation: Komentář ke zrušení komunistického rozsudku za zpěv protirežimních písní nad I. M. Jirousem, J. Kořánem, J. Daníčkem a E. Brikciem.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 283, 7. 12., s. A12
Annotation: Humorný fejeton; mj. k povídce K. Čapka Šlépěje.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 228, 1. 10., s. A10
Annotation: Fejeton glosující politické dění s pomocí citací z díla K. Havlíčka.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 33, 9. 2., s. A8
Annotation: Humorný fejeton charakterizující politické dění na základě písňových textů J. Wericha.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 27, 2. 2., s. A8
Annotation: Glosa k udělení čestného občanství města Brna M. Kunderovi.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 231, 3. 10., s. A10
Annotation: Fejeton o boji proti komunismu, o V. Havlovi a hrdinovi jeho dramat Ferdinandu Vaňkovi.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 145, 23. 6., s. A8
Annotation: Fejeton k pětadvacetiletému výročí sepsání petice Několik vět, mj. k současné politické situaci.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 129, 4. 6., s. A10
Annotation: Fejeton k udělení Světové ceny Nadace Simone a Cino del Duca za celoživotní dílo M. Kunderovi, mj. k Nobelově ceně za literaturu, významu uměleckých...
Article