By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 202, 30. 8., mim. příl. Festival Divadlo, s. 10
Annotation: Rozhovor; mj. o dvou česky napsaných divadelních hrách slovenského autora V. Klimáčka.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 204, 31. 8., příl. Divadlo 2011, s. 12
Annotation: Rozhovor s herečkou E. Salzmannovou o níže zmíněné inscenaci dramatu M. Součkové.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 211, 10. 9., příl. Divadlo 2010 (mimořádná příloha), s. 11
Annotation: Článek o zapojení divadla Husa na provázku do mezinárodní divadelní karavany s projektem Cirkus Havel; též k účasti na níže zmíněném plzeňském...
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 211, 10. 9., příl. Divadlo 2010 (mimořádná příloha), s. 14
Annotation: Článek k uvedení níže zmíněných divadelních inscenací v rámci uvedeného festivalu.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 211, 10. 9., příl. Divadlo 2010 (mimořádná příloha), s. 3
Annotation: Rozhovor s režisérem a autorem scénářů adaptací literárních děl J. Mikuláškem; v rámci přílohy věnované níže zmíněnému festivalu.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 211, 10. 9., příl. Divadlo 2010 (mimořádná příloha), s. 4
Annotation: Portrét autorky her pro loutkové divadlo I. Peřinové; v rámci přílohy věnované níže zmíněnému festivalu.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 204, 1. 9., příl. Divadlo 2009 (mimořádná příloha), s. 16
Annotation: Referát o níže zmíněné divadelní inscenaci, mj. též ke vzniku Divadla Járy Cimrmana a jeho dalším inscenacím.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 81, 6. 4., s. C11
Annotation: Referát o výstavě výtvarných děl a ilustrací Z. Sklenáře v Pekingu.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 205, 1. 9., příl. Divadlo 2008, s. III
Annotation: Rozhovor s J. Třískou, mj. o jeho vztahu k V. Havlovi a dramatu Odcházení.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 205, 1. 9., příl. Divadlo 2008, s. XI
Annotation: Článek o dramatu V. Havla Odcházení, především pak o autorových názorech na něj.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 255, 1. 11., s. C9
Annotation: Recenze nové inscenace Kunderovy hry Jakub a jeho pán.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 247, 22. 10., s. B6
Annotation: O vztahu mezi P. Kohoutem a scenáristkou J. Mašínovou.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 299, 27. 12., s. C6
Annotation: Recenzní glosa.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 163, 16. 7., s. C4
Annotation: Recenzní glosa.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 78, 3. 4., s. C6
Annotation: Recenzní glosa.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 55, 6. 3., s. C7
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 297, 21. 12., s. C8
Annotation: Recenze divadelního představení.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 4, 5. 1., s. 17
Annotation: Zpráva o vydání.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 294, 16. 12., s. 18
Annotation: Recenze monografie o E. Schormovi a 3. dílu edičního projektu Odkaz Jana Grossmana divadelníkům. Seminář se konal v letech 1995, 1996, 1997.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 287, 8. 12., s. 20
Annotation: Článek ke 40. výročí založení Divadla Na zábradlí; mj. o působení J. Suchéhoa V. Havla v divadle.
Article