By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 205, 1. 9., s. C6
Annotation: Recenze knihy oceněné v soutěži Knižního klubu.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 205, 1. 9., s. C6
Annotation: Článek o knize oceněné v soutěži Knižního klubu.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 205, 1. 9., s. C6
Annotation: Fejeton o exotických tématech v české literatuře v souvislosti s posledními ročníky ceny Knižního klubu.
Article
4
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 69, 23. 3., s. D7
iDnes.cz [online]. -- 23. 3. 2010
Annotation: Referát o výstavě děl malíře a ilustrátora Z. Sklenáře při příležitosti 100. výročí jeho narození. Doplněno o přehled knih, které Z....
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 249, 24. 10., s. A11
Annotation: Fejeton o níže zmíněném festivalu a jeho historii (mj. k udělovaným literárním cenám).
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 242, 16. 10., s. B8
Annotation: Zpráva o konání níže zmíněného veletrhu.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 56, 7. 3., s. D8
Annotation: Článek o nejnovějších komentovaných překladech sinologa O. Krále, zejm. o knize Mistr Sun O válečném umění (mj. o současné Číně, čínské...
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, 2007, č. 52, 2. 3., s. B5
Annotation: Článek o recepci díla M. Kundery v Číně.
Article
9
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 164, 17. 7., s. A6
iDnes.cz [online]. -- 17. 7. 2006
Annotation: Úvaha nad výroky některých členů české Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (mimo jiné i E. Kantůrkové) po návratu z Číny.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 162, 14. 7., s. A4
Annotation: Článek o návratu několika členů české Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (mimo jiné i E. Kantůrkové) z Číny.
Article