By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 32, 7. 2., s. B6
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 253, 29. 10., příl. Víkend, s. 29
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 239, 13. 10., s. B5
Annotation: Referát o níže zmíněném literárním festivalu.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 300, 23. 12., s. 18
Annotation: Komentář k českému vydání; mj. o příspěvku: Gruša Jiří do úvodní kapitoly knihy.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 256, 2. 11., s. 19
Annotation: Recenze; kritické výhrady zejm. k 2. dílu; reakce P. Běliny K recenzi Dějin evropské civilizace otištěna v rubrice Z dopisů redakci, MF Dnes 6,...
Article