By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 267, 13. 11., s. C11
Annotation: Zpráva o konání výstavy.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, 2003, č. 55, 6. 3., příl. Jižní Morava, s. D5
Annotation: Rozhovor o projektu Vlastivědy moravské.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 277, 29. 11., příl. Jihovýchodní Morava, s. 7
Annotation: O olomoucké a kroměřížské konferenci Moravská německá literatura.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 212, 11. 9., příl. Jižní Morava, s. 3
Annotation: O životních osudech L. Mňačka, rodáka z Valašských Klobouků.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 294, 16. 12., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 24, 29. 1., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 216, 14. 9., s. 18
Annotation: Zpráva o chystaném setkání českých literátů a literárních kritiků 26.-29. 9. na hradě Bítově, pořádaném nakladatelstvím Petrov a: Památkový...
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 3, 1992, č. 247, 20. 10., s. 7
Annotation: Osobní vyjádření spisovatelky k názorům Miloše Skočovského, poslance ČNR za Moravskou národní stranu, že moravská kultura je noddiskutovatelně...
Article