By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 27, 2016, č. 224, 23. 9., s. 9
Annotation: Komentář k české recepci divadelních her, které režíruje D. D. Pařízek.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 27, 2016, č. 165, 16. 7., příl. Víkend, s. 23
Annotation: Článek se věnuje místům v Německu, autor místa komentuje mj. ve vztahu ke své literární a hudební tvorbě.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 108, 9. 5., s. A9
Annotation: Úvaha o příčinách popularity knih a filmů s tematikou nacismu.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 42, 19. 2., příl. Víkend, s. 39
Annotation: Medailon polského spisovatele J. Rudnického (mj. k jeho pobytu v Praze) doprovázející Rudnického recenzi níže zmíněné knihy.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 102, 2. 5., s. D8
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 242, 14. 10., s. A2
Annotation: Článek shrnující reakce zahraničního tisku k údajné Kunderově udavačské aféře.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, 2007, č. 204, 1. 9., s. E5
Annotation: Rozhovor s literárním historikem J. Holým, především o dokončené edici Tschechische Bibliothek, k textu rozhovoru je připojen komentář A. Horáčkové.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, 2007, č. 197, 24. 8., s. B7
Annotation: Článek o dokončení projektu Tschechische Bibliothek.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, 2007, č. 159, 11. 7., s. B6
Annotation: Komentář k projektu.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 302, 30. 12., s. D6-D7
Annotation: Článek o německé edici korespondence B. Němcové a obecněji o německém zájmu o tuto spisovatelku (včetně komentáře k filmu A tou nocí nevidím...
Article
12
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 256, 2. 11., s. C8
iDnes.cz [online]. -- 2. 11. 2005
Annotation: Článek reflektující zahraniční ohlas knihy M. Viewegha Vybíjená.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 165, 19. 7., s. 8
Annotation: Recenze a reportáž o přijetí knihy v Německu.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1997, č. 96, 24. 4., s. 18
Annotation: Zpráva o nové edici Česká knihovna, která by měla prezentovat českou literaturu v Německu; projekt vymyslel J. Gruša.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 94, 22. 4., s. 18
Annotation: Referát o výstavě díla J. Čapka v Muzeu umění v Bochumi.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 70, 24. 3., s. 11
Annotation: Referát o lipském knižním veletrhu, mj. o účasti českých autorů.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 80, 3. 4., s. 18
Annotation: Zpráva o uložení strojopisů jeho děl, korespondence a amatérských filmů v Bavorské státní knihovně.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 45, 22. 2., s. 19
Annotation: Přehled s poznámkou mj. o: Müller Helmut a kol., Dějiny Německa, Lidové noviny, se samostatnou kapitolou o současných vztazích mezi Německem...
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 15, 18. 1., s. 19
Annotation: Medailon německého spisovatele u příležitosti jeho pobytu v Praze.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 74, 28. 3., s. 19
Annotation: Glosa k účasti našich spisovatelů na knižním veletrhu v Lipsku a obecně k zájmu Němců o českou kulturu.
Article