By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 141, 16. 6., příl. Víkend Dnes, s. 29
Annotation: Glosa k pravidlům níže zmíněné soutěže.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 134, 8. 6., s. B8
Annotation: Zpráva o udělení níže uvedené ceny za ilustrace.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 101, 28. 4., příl. Víkend, s. 16-19
Annotation: Rozhovor s tureckým laureátem Nobelovy ceny za literaturu O. Pamukem. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 81, 4. 4., s. C10
Annotation: Článek o knihách nominovaných na ceny Magnesia Litera. Doplněno o níže uvedenou glosu.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 76, 29. 3., s. D5
Annotation: Glosa ke vzniku nové literární ceny, která bude udělována v rámci veletrhu Svět knihy.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 58, 8. 3., s. B10
Annotation: Zpráva.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 55, 5. 3., s. A8
Annotation: Komentář k udělení ceny Český lev V. Havlovi za scénář k filmu Odcházení.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 55, 5. 3., s. C7
Annotation: Článek k udělení cen Český lev; mj. V. Havlovi za scénář k filmu Odcházení.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 47, 24. 2., s. B9
Annotation: Přehledový článek k nominacím na ceny Magnesia Litera za rok 2011; zejm. v prozaické kategorii.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 31, 6. 2., s. C9
Annotation: Článek k nominacím na níže zmíněné ceny.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 31, 6. 2., s. A1
Annotation: Zpráva o nominaci filmu V. Havla na níže zmíněné ceny. Navazuje článek na s. C9.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 27, 1. 2., s. B9
Annotation: Článek; mj. o vlivu literárních cen na prodejnost oceněných titulů.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 279, 30. 11., s. A1
Annotation: Glosa k soutěži MF Dnes o nejlepší pohádku (vybrané pohádky otištěny v Magazínu Dnes 1. 12. 2011, č. 48/2011).
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 260, 7. 11., s. B2
Annotation: Zpráva o udělení komiksové ceny Muriel v kategoriích Nejlepší původní český komiks a Nejlepší původní scénář L. Lomové.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 256, 2. 11., s. C9
Annotation: Článek k účasti níže zmíněného filmu v soutěži o cenu Oscar za animovaný film.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 253, 29. 10., s. A12
Annotation: Soubor glos; mj. k udělení níže zmíněné ceny a medaile Za zásluhy překladateli M. Hilskému.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 253, 29. 10., s. A2
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o M. Hilském v rámci přehledu osobností oceněných státními vyznamenáními 28. 10. 2011.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 252, 27. 10., s. D7
Annotation: Rozhovor s laureátkou Státní ceny za literaturu D. Hodrovou, zejm. o níže zmíněné próze.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 252, 27. 10., s. A3
Annotation: Zpráva o udělení medaile Za zásluhy M. Hilskému.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 240, 13. 10., s. D8
Annotation: Zpráva o udělení níže zmíněné ceny T. Zmeškalovi.
Article