By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2015, č. 23, 11. 11., s. 6
Annotation: Úvaha s otiskem básně [Merkelová píše až z bruselské říše...], která je parafrází Havlíčkovy básně [Šuselka nám píše až z německé...
Article
2
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1995, č. 4, 21. 2., s. 1
Annotation: Úvaha nad nynější publicistikou a novinářskou etikou.
Article
3
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1993, č. 14, 12. 7., s. 6
Annotation: Úvaha o úloze literatury v našich dějinách.
Article
4
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1992, č. 23, 17. 11., s. 6
Annotation: Úvaha nad knihou.
Article
5
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1992, č. 1, 14. 1., s. 1-2
Annotation: K jeho článkům Modlitba tohoto večera a Na břehu dnů, Lidové noviny 1938; též o jeho názoru na otázku sudetských Němců, Epištola k sudetským...
Article