By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
původní lístek v RETROBI
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 48, 11/7 1945., s. 3
Annotation: K čtvrtému výročí tragické smrti Jiřího Ortena (=Jiří Ohrenstein), který pod jménem Karel Jílek se skrýval před Němci.- Rozbor jeho básnického...
Article