By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2011, č. 13, 23. 6., s. 8
Annotation: Článek o Z. Hnátkové, která před emigrací pracovala v redakci Mladé fronty; s úryvky z rozhovoru z roku 2002.
Article
3
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2011, č. 1, 6. 1., s. 7
Annotation: Zpráva o besedě s Hanou Dobešovou v Gymnáziu F. M. Pelce v Rychnově nad Kněžnou. S úryvkem z její vzpomínky na terezínského spoluvězně K....
Article
4
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2010, č. 9, 22. 4., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
5
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2007, č. 6, 15. 3., s. 6
Annotation: Vzpomínka.
Article
6
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2004, č. 25/26, 2. 12., s. 12
Annotation: Vzpomínka na setkání s B. H. v Kersku, procházka stálou expozicí B. H. v muzeu v Nymburku a vzpomínka na výstavu o odbojářích z města a okolí.
Article
7
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2000, č. 2, 20. 1., s. 6
Annotation: Nekrolog A. L. Langerové.
Article
8
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1995, č. 25/26, 12. 12., s. 5
Annotation: Vzpomínka s výzvou vybudovat K. Hašlerovi pomníček v Mauthausenu.
Article
9
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1995, č. 13, 27. 6., s. 6
Annotation: Vzpomínka na spoluautora knihy Město za mřížemi a dalších publikací.
Article
10
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1992, č. 9, 4. 5., s. 1-2
Annotation: O jednání zástupců "košické" vlády s ČNR 11. 5. 1945; s obšírnějším citátem z nepublikovaných vzpomínek A. P., předsedy revoluční ČNR.
Article
11
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1992, č. 4, 25. 2., s. 5
Annotation: Vzpomínka na jeho pobyt v německé policejní věznici v Praze na Pankráci v r. 1943.
Article
12
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1991, č. 32, 3. 12., s. 6
Annotation: Vzpomínka přítele.
Article
13
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1991, č. 30, 5. 11., s. 6
Annotation: Vzpomínky.
Article
14
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1991, č. 27, 27. 9., s. 6
Annotation: Vzpomínky.
Article
15
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1991, č. 24, 13. 8., s. 1 a 5
Annotation: Vzpomínky redaktora Hlasu revoluce.
Article
16
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 169, 1. 12., s. 2
Annotation: Článek je věnován 30. výročí úmrtí vydavatele výchovně vzdělávacího listu Rodina-škola-národ a kalendáře Rodina a národ - Ševčík...
Article
17
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 159, 20. 11., s. 2
Annotation: Vzpomínky. Osudy lidí spolupracujících na vydávání ilegálního časopisu Český kurýr.
Article
18
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 148, 7. 11., s. 2
Annotation: Le Maur Jean uveřejnil v listu Le Monde 28. 10. vzpomínku na: Masaryk Tomáš Garrigue.
Article
19
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 122, 7. 10., s. 1
Annotation: K nedožitým 65. narozeninám redaktora: Národní Osvobození pana: Fischer Otto.
Article
20
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 116, 30. 9., s. 3
Annotation: K odhalení pamětní desky ve Velkém Dešově u Moravských Budějovic redaktoru: Pešl Antonín.
Article