By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2014, č. 3, 5. 2., s. 2
Annotation: Polemika s nesouhlasným názorem J. Stránského na obnovu 17. listopadu jako Mezinárodního dne studentstva.
Article
3
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2012, č. 15, 18. 7., s. 8
Annotation: Polemika s "demýtizační" kritikou Jiráskova díla.
Article
4
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2011, č. 9, 28. 4., s. 6
Annotation: Polemika s článkem J. Hály Zapovězení autoři po listopadu 1989 (NO č. 6/2011).
Article
5
6
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2011, č. 3, 3. 2., s. 4
Annotation: Polemika s názory v knize T. Krystlíka.
Article
7
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2008, č. 5, 28. 2., s. 6
Annotation: Poznámky k románu J. Šulce.
Article
8
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2005, č. 13, 16. 6., s. 6
Annotation: Nesouhlas s činy bratří Mašínů a s oceněním knihy a kritika knihy E. Mandlera.
Article
9
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2003, č. 11, 22. 5., s. 6-7
Annotation: Blok kritik televizního dokumentu o Marušce Kudeříkové; mj. od J. Kudeříka, který se zastává také spisovatelky Z. Berákové.
Article
10
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2001, č. 24, 22. 11., s. 6
Annotation: Kritika medailonu vydaného ČTK k 150. výročí narození A. J. (otištěn v Rovnosti).
Article
11
12
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1997, č. 25/26, 9. 12., s. 7
Annotation: Výhrady ke knize J. P.
Article
13
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1997, č. 25/26, 9. 12., s. 7
Annotation: Výhrady ke knize J. P.
Article
14
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1995, č. 7, 5. 4., s. 6
Annotation: Polemika spoluautora knihy s recenzí: Boháč Lubomír (NO, č. 25/26, 13. 12. 1994).
Article
15
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1995, č. 4, 21. 2., s. 1
Annotation: Polemika bývalého buchenwaldského vězně s článkem: Tomáš František (Lidové noviny 4. 2.); týká se pobytu F. P. v táboře.
Article