By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 123, 9. 10., s. 3
Annotation: Filip Jan, Deset obrazů z pravěkých dějin Evropy a našeho území; Eisner Jan, Dva obrazy ze slovanského pravěku. Praha, Prehistorický ústav Karlovy...
Article