By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 119, 4. 10., s. 3
Annotation: Petr Bezruč z udělené státní ceny 100 000 Kč věnoval polovinu na obnovení obce Hrabyně a druhou polovinu na školu ve Starých Hamrech (přesnější...
Article