By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1994, č. 18, 6. 9., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1994, č. 8, 19. 4., s. 6
Annotation: Recenze; též srovnání s 1. vydáním (1946); připojeny informace z dopisu: Vostatek Miroslav, Několik slov o A. Vránovi.
Article
3
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1993, č. 3, 9. 2., s. 6
Annotation: O české poezii; též recenze knihy J. H.
Article
4
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1992, č. 24, 1. 12., s. 6
Annotation: Recenze výboru poezie autorů ze západní fronty.
Article
5
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1992, č. 21, 20. 10., s. 6
Annotation: O poezii psané v koncentračních táborech; mj. o: Čapek Josef.
Article
6
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1991, č. 19, 4. 6., s. 6; č. 20, 18. 6., s. 6; č. 21, 2. 7., s. 6
Annotation: Studie; redakčně upraveno a zkráceno.
Article
7
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 140, 28. 10., s. 3
Annotation: Ústřední učitelské nakladatelství vypisuje dvojí soutěž na nové knihy pro mládež, a to: 1. v rozsahu nejméně deset tiskových archů pro...
Article
8
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 123, 9. 10., s. 3
Annotation: Filip Jan, Deset obrazů z pravěkých dějin Evropy a našeho území; Eisner Jan, Dva obrazy ze slovanského pravěku. Praha, Prehistorický ústav Karlovy...
Article
9
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 118, 3. 10., s. 3
Annotation: Dnešní dětská kniha. Požadavky odborníků. Redaktor Listopad František, Praha, K. Synek 1945; o problémech píší mj. Maralík M., Fried N. -...
Article
10
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 111, 23. 9., s. 3
Annotation: Literární odbor: Umělecké beseda zvýšil cenu z fondu Otakara Theera na 10 000 Kč a vypisuje soutěž na udělení ceny za sbírku básní mladého...
Article
11
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 78, 15. 8., s. 3
Annotation: 1. Knížka obrázků. - Vosolsobě Josef, Terezínská mučírna v obrazech. Fotografie a grafická úprava A. Chlebeček. Praha, Dělnické naklasatelství...
Article
12
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 71, 7. 8., s. 3
Annotation: Jde o následující básnické sbírky: Dymeš Ladislav, Nový měsíc; Lyra neumlčená, poesie odboje, Kutná Hora, A. Novák 1945; Černohorský Jindra,...
Article
13
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 27, 14. 6., s. 3
Annotation: O generaci literární před válkou a za okupace a o jejím novém programu, jímž je víra v lidství.
Article
14
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 21, 7. 6., s. 3
Annotation: K úpadku českého dramatu v posledních 10 letech. Návrat ke klasickým hrám je východiskem z nouze. Je nutno usilovat o nové drama.
Article
15
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 18, 3. 6., s. 3
Annotation: Článek o sbírkách básní, napsaných v okupaci a dosud nevydaných, které nyní budou moci být zveřejněny.
Article