By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1993, č. 16, 10. 8., s. 6
Annotation: Halas František; recenze (poprvé vyšlo samizdatem v r. 1989 v České expedici).
Article
2
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 18, 1947, č. 95, 23. 4., s. 4
Annotation: Zpráva o konání schůze Syndikátu čes. spisovatelů za předsednictví Františka Halase.
Article
3
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 18, 1947, č. 7, 9. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 17, 1946, č. 220, 24. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 17, 1946, č. 130, 5. 6., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 17, 1946, č. 80, 4. 4., s. 3
Annotation: Zpráva o projevu Františka Halase na VIII. sjezdu Komunistické strany o angažovanosti českých spisovatelů v boji proti fašismu.
Article
7
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 17, 1946, č. 37, 13. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 17, 1946, č. 23, 27. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 167, 29. 11., s. 3
Annotation: Po zemřelém básníkovi: Hora Josef, byl předsedou spolku Kruh přátel Jaroslava Vrchlického zvolen básník Halas František. Vrchlický Jaroslav.
Article
10
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 16, 1945, č. 152, 11. 11., s. 3
Annotation: Zpráva o výstavě.
Article
11
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 16, 1945, č. 123, 9. 10., s. 3
Annotation: Zpráva o průběhu matiné na uctění památky J. Ortena.
Article
12
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 96, 6. 9., s. 3
Annotation: Ve výroční den smrti básníka: Vrchlický Jaroslav dne 9. 9. uspořádá Klub přátel J. Vrchlického u vyšehradského Slavína tryznu; projev přednese...
Article
13
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 16, 1945, č. 39, 28. 6., s. 3
Annotation: Zpráva o slavnostním večeru.
Article
14
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 31, 19. 6., s. 3
Annotation: O otevření výstavy konfiskovaných českých knih u příležitosti 60. výročí Topičova knihkupectví a nakladatelství. Výstavu otevřel proslovem:...
Article
15
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 30, 17. 6., s. 3
Annotation: Zpráva o ustavující valné hromadě: Družstvo divadla Práce za předsednictví: Halas František. Předsedou družstva zvolen: Burian E. F.
Article
16
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 16, 1945, č. 14, 31. 5., s. 3
Annotation: Zpráva o chystané manifestaci.
Article
17
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 12, 27. 5., s. 3
Annotation: Zpráva o deputaci: Syndikát spisovatelů u ministra: Kopecký, jemuž byla nabídnuta spolupráce v oblastech kulturní tvorby spadající do oboru působnosti...
Article
18
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 16, 1945, č. 9, 24. 5., s. 2
Annotation: Zpráva.
Article
19
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 5, 18. 5., s. 3
Annotation: Zpráva o sestavě nového předsednictva a výboru: Syndikát českých spisovatelů. Jeho předsedou je: Halas František.
Article
20
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 16, 1945, č. 5, 18. 5., s. 3
Annotation: Zpráva o ustavení nového předsednictva.
Article