By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 17, 1946, č. 214, 17. 9., s. 3
Annotation: Zpráva o vydání trojčísla Kritického měsíčníku obsahujícím statě věnující se konceptu socialistické kultury.
Article
2
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 189, 28. 12., s. 3
Annotation: Kodet Vojta, redaktor listu Právo lidu, používající pseudonym Karel Červený, zemřel 25. 12. v Praze ve věku 54 let.
Article
3
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 185, 21. 12., s. 3
Annotation: Ve 13. čísle týdeníku Rada žen začala vycházet novela Milenci z Avignonu od: Trioletová Elsa, kterou přeložila Urbanová Věra.
Article
4
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 16, 1945, č. 169, 1. 12., s. 3
Annotation: Glosa o časopise, který v průběhu listopadu 1945 nevycházel kvůli nedostatku papíru.
Article
5
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 169, 1. 12., s. 2
Annotation: Článek je věnován 30. výročí úmrtí vydavatele výchovně vzdělávacího listu Rodina-škola-národ a kalendáře Rodina a národ - Ševčík...
Article
6
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 159, 20. 11., s. 2
Annotation: Vzpomínky. Osudy lidí spolupracujících na vydávání ilegálního časopisu Český kurýr.
Article
7
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 151, 10. 11., s. 3
Annotation: O 1. číslu nového měsíčníku Československo - oficiálního sborníku ministerstva informací, redigovaného spisovatelkou: Majerová Marie.
Article
8
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 147, 6. 11., s. 3
Annotation: Po nuceném mlčení vychází 1. číslo 52. ročníku revue pro vědu, umění a život sociální: Naše doba.
Article
9
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 146, 4. 11., s. 2
Annotation: Práce začala vydávat časopis Nová škola, který se zatím zčásti zabývá i otázkami odborovými. Později, až začnou vycházet Učitelské...
Article
10
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 141, 29. 10., s. 5
Annotation: Časopis Cíl, socialistický týdeník pro kulturu a politiku, bude programově pokračovat v ideích časopisu Útok, který redigoval Čecháček Jaroslav.
Article
11
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 138, 26. 10., s. 3
Annotation: 14. duben, zpravodaj bývalých čs. vězňů bayreutské káznice. Vydával po osvobození v Bayereuthu Běhounek Václav, dnes redaktor Práce.
Article
12
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 133, 20. 10., s. 3
Annotation: Čtrnáctideník Ústřední knihovny hl. m. Prahy Knihy a čtenáři byl obnoven a vychází v tradičním kapesním formátu. Knihovník a redaktor časopisu...
Article
13
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 126, 12. 10., s. 3
Annotation: Le Petit Journal de Prague. Francouzský měsíčník s českými poznámkami, za okupace potlačený, opět vychází v 25. ročníku, za redakce: Spišek...
Article
14
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 122, 7. 10., s. 1
Annotation: K nedožitým 65. narozeninám redaktora: Národní Osvobození pana: Fischer Otto.
Article
15
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 111, 23. 9., s. 3
Annotation: Po téměř sedmileté přestávce vyšlo opět 1. číslo 14. ročníku časopisu Masarykův lid. Řídí jej Vondráček Josef.
Article
16
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 109, 21. 9., s. 3
Annotation: Dvojčíslo měsíčníku Naše řeč (3-4) obsahuje mimo mnoha kritických a kulturně politických článků i báseň "Mateřská řeč" od: Pujmanová...
Article
17
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 16, 1945, č. 95, 5. 9., s. 3
Annotation: Zpráva o novém časopisu.
Article
18
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 16, 1945, č. 82, 21. 8., s. 2
Annotation: Probírka novými časopisy.
Article
19
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 82, 21. 8., s. 3
Annotation: Kvart vzpomíná především padlých a umučených kulturních pracovníků a přináší ukázky z poesie sovětské i nové české a úvahy a eseje....
Article
20
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 79, 17. 8., s. 3
Annotation: V boj - ilegální odbojový list.
Article