By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 184, 20. 12., s. 4
Annotation: Společnost Aloise Jiráska zvolila na 5. shromáždění svým předsedou: Pražák Albert.
Article
2
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 167, 29. 11., s. 3
Annotation: Po zemřelém básníkovi: Hora Josef, byl předsedou spolku Kruh přátel Jaroslava Vrchlického zvolen básník Halas František. Vrchlický Jaroslav.
Article
3
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 129, 16. 10., s. 3
Annotation: U příležitosti slavnosti předání půdy byl dne 14. 10. předán spisovatelům zámek v Dobříši. Za Syndikát českých spisovatelů promluvil...
Article
4
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 122, 7. 10., s. 3
Annotation: Děkan filozofické fakulty Masarykovy university v Brně Fischer Josef Ludvík vystoupil poprvé od svého návratu z ilegality v Holandsku před pražskou...
Article
5
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 111, 23. 9., s. 3
Annotation: Literární odbor: Umělecké beseda zvýšil cenu z fondu Otakara Theera na 10 000 Kč a vypisuje soutěž na udělení ceny za sbírku básní mladého...
Article
6
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 103, 14. 9., s. 3
Annotation: ...pořádá Jednota Svatopluka Čecha v Praze oslavy, které budou zahájeny 28. září odhalením pomníku ve Vraném u Peruce. Čech Svatopluk.
Article
7
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 86, 25. 8., s. 3
Annotation: Vzpomínka k nedožitým 50. narozeninán významného učitele a starosty Dědictví Komenského: Skořepa Miloslav, který byl v červnu 1942 zastřelen.
Article
8
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 77, 14. 8., s. 2
Annotation: Byla ustavena Knižní rada, v níž zasedají zástupci spisovatelů, kritiků, vědeckých ústavů atd., která má zabránit vydávání knižního...
Article
9
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 71, 7. 8., s. 3
Annotation: K ustavení a úkolům nové: Knižní rada, složené ze zástupců spolků: Svaz knihkupců a nakladatelů, Syndikát českých spisovatelů, Spolek...
Article
10
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 66, 1. 8., s. 3
Annotation: Národní správce odevzdal vedení nově zvolenému výboru spolku Máj. Předsedou se stal Borecký Jaromír.
Article
11
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 60, 25. 7., s. 3
Annotation: Zpráva o průběhu besedy spisovatelů-repatriantů s nakladateli, pořádané: Klub nakladatelů Kmen v Umělecké besedě. O životě dosud v cizině...
Article
12
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 59, 24. 7., s. 1
Annotation: Zpráva o předání zámku v Dobříši Symdikátu českých spisovatelů jako rekreační a representační středisko.
Article
13
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 59, 24. 7., s. 3
Annotation: Zpráva o rehabilitaci spisovatele: Skarlandt Julius, který byl nepráven nařčen z kolaborantství. Proto zůstává dotyčný členem českého stavu...
Article
14
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 50, 13. 7., s. 3
Annotation: Zpráva o opětném zasazení Němci zlikvidované pamětní desky spisovatele: Hruška Jan František na jeho rodném domě v Peci pod Čerchovem. Se...
Article
15
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 45, 6. 7., s. 3
Annotation: Zpráva o schůzi: Společnost přátel Babiččina údolí s MNV v České Skalici, na níž bylo usneseno zachovati Babiččino údolí v celistvosti.
Article
16
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 39, 28. 6., s. 3
Annotation: Kruh přátel Jaroslava Vrchlického rozhodl založit fond Josefa Hory o podpoře mladých badatelů o: Vrchlický Jaroslav.
Article
17
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 38, 27. 6., s. 3
Annotation: Referát o valné hromadě: Kruh přátel Divadla E. F. Buriana s přednáškou: Burian Emil František v místnostech divadla na Poříčí 24. 6. 1945.
Article
18
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 36, 24. 6., s. 3
Annotation: Zpráva o schůzi: Kolo moravských spisovatelů, na níž byl zvolen nový výbor pod předsednictvím: Jeřábek Čestmír.
Article
19
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 31, 19. 6., s. 3
Annotation: Zpráva o vystoupení: Deml Jakub ze: Syndikát čsl. spisovatelů. Hadrbolec Karel, Durych Jaroslav, Zavřel František a Sekanina František nemohli...
Article
20
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 30, 17. 6., s. 3
Annotation: Zpráva o sestavení nového výboru literárního odboru: Umělecká beseda, v jehož čele stojí: Hora Josef.
Article