By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 182, 9. 8., s. 3, příl. Naše pravda, č. 30, s. I
Naše pravda. -- 9. 8. 2021
Annotation: Rozhovor o akci "Meeting Brno" 2021, mj. o připomenutí M. Kudeříkové.
Article
2
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 130, 7. 6., s. 3, příl. Naše pravda, č. 22, s. I
Naše pravda. -- 7. 6. 2021
Annotation: Rozhovor mj. o činnosti Výboru národní kultury během pandemie a akce "Meeting Brno", která připomene památku M. Kudeříkové.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 84, 12. 4., s. 6, příl. Naše pravda, č. 14, s. IV
Annotation: Článek popisuje historii dělnického listu Svoboda od počátku vydávání až dodnes.
Article
4
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 62, 15. 3., s. 3, příl. Naše pravda, č. 11, s. I
Naše pravda. -- 15. 3. 2021
Annotation: Rozhovor o badatelské a publicistické činnosti J. Kuxe, mj. o jeho výzkumu týkajícího se Súchovské republiky a O. Bystřiny, o jeho nakladatelství...
Article
5
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 50, 1. 3., s. 6, příl. Naše pravda, č. 9, s. IV
Naše pravda. -- 3. 3. 2021
Annotation: Článek o románu "Oblíbenec smrti" je vystavěn na rozhovoru autorky článku s I. Černým; připojena bio-bibliografická poznámka I. Černého.
Article
6
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 50, 1. 3., s. 5, příl. Naše pravda, č. 9, s. III
Naše pravda. -- 1. 3. 2021
Annotation: Úvaha o vyznění televizní série "Božena" o spisovatelce B. Němcové. Autor sdílí a ve svém textu cituje názor M. Adama ze společnosti Táborští...
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 261, 9. 11., s. 4, příl. Naše pravda, č. 41, s. II
Annotation: Článek o českých vesnicích na Domažlicku, které se staly součástí Sudet a jejichž obyvatelé se snažili ochránit pomník J. Š. Baara ve Výhledech...
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 203, 31. 8., s. 6, příl. Naše pravda, č. 33, s. IV
Annotation: Ukázka z knihy E. Soboty "Glossy 1939-1945"; připojena i ukázka textu z přebalu knihy, kde o Sobotovi mluví E. Beneš a J. Schieszl.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 267, 18. 11., s. 6, příl. Naše pravda, č. 44, s. IV
Annotation: Vyjádření ke knize "Památník", ve které jsou otištěny autorčiny dopisy odrážející její dobové názory a postoje na rok 1989. Autorka své...
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 261, 11. 11., s. 6, příl. Naše pravda, č. 43, s. IV
Annotation: Medailon A. Vaška obsahuje ukázku z knihy "Z kroniky rodu Bezručova"; připojena báseň P. Bezruče.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 255, 4. 11., s. 6, příl. Naše pravda, č. 42, s. IV
Annotation: Sloupek o chystané hře o Z. Adamcovi, na které pracuje P. Handke.
Article
12
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 191, 19. 8., s. 3, příl. Naše pravda, č. 32, s. I
Naše pravda. -- 19. 8. 2019
Annotation: Rozhovor mj. o psaní historických románech a o českých památkách.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 185, 12. 8., s. 6, příl. Naše pravda, č. 31, s. IV
Annotation: Portrét E. Husserla, prostějovského rodáka. Rada města Prostějov 27. 5. ustanovila porotu soutěže o návrh sochy E. Husserla.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 145, 24. 6., s. 6, příl. Naše pravda, č. 24, s. IV
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 280, 3. 12., s. 5, příl. Naše pravda, č. 46, s. III
Annotation: Medailon Z. Kalandry.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 239, 15. 10., s. 6, příl. Naše pravda, č. 38, s. IV
Annotation: Satirická básnická skladba.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 168, 23. 7., s. 5, příl. Naše pravda, č. 27, s. III
Annotation: Ukázky z knihy K. Sýse "Bordel na kvadrát".
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 54, 5. 3., s. 6, příl. Naše pravda, č. 9, s. IV
Annotation: Článek o akcích k ukončení výstavy "Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil", která se konala ve Slezském muzeu Opava. Rozloučení s výstavou...
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 48, 26. 2., s. 4, příl. Naše pravda, č. 8, s. II
Annotation: Báseň.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 18, 22. 1., s. 6, příl. Naše pravda, č. 3, s. IV
Annotation: Nekrolog.
Article