By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 26, 30. 6., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 5, 3. 2., s. 3
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 20, 20. 5., s. 3
Annotation: Recenze literárněvědné příručky - nástinu starší světové literatury od počátků písemnosti do období baroka.
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 14, 8. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 9, 12. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1969, č. 37, 10. 9., s. 4
Annotation: K vydání antologie z rukopisné anonymní světské poezie z let 1457 - 1868.
Article
7
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1961, č. 45, 9. 11., s. 2
Annotation: Komentář vedoucího redaktora svazku.
Article