By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 49, 1. 12., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
2
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 26, 7. 7., s. 1
Annotation: Recenze knihy o anglickém letci: Bader Douglas.
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1989, č. 49, 29. 11., s. 1
Annotation: Osobní vzpomínka na autorku detektivních románů.
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1989, č. 19, 3. 5., s. 1
Annotation: Recenze knihy o angl. vojáku, básníku a spisovateli: Raleigh Walter.
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1989, č. 9, 22. 2., s. 3
Annotation: K vydání výboru z jeho poezie, nazvaném Svlékání tmy, a 75. výročí jeho narození 22. 10.; též o jeho vztahu k: Holan Vladimír a naší recepci...
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1989, č. 1/2, 4. 1., s. 2
Annotation: Recenze; knihu napsali: Oliveriusová Eva, Grmela Josef, Hilský Martin, Marek Jiří.
Article
7
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1987, č. 37, 9. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article