By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 15, 14. 4., s. 2
Annotation: Referát o výstavě (do 25. dubna 1999) soukromé kolekce J. Karáska ze Lvovic, doplněné tisky z fondu knihovny; též o J. K. - sběrateli.
Article
2
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1967, č. 27, 29. 6., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1964, č. 37, 10. 9., s. 1
Annotation: Autorská poznámka.
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1962, č. 18, 3. 5., s. 1
Annotation: Rozhovor s manželi Tomanovými o jejich knize literárních pohlednic a reportáží z cesty po Itálii.
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1961, č. 15, 13. 4., s. 4
Annotation: Ukázka z knihy italských reportáží.
Article