By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 3, 19. 1., s. 8-9
Annotation: Přehled vyhlášených soutěží, rozčleněný do oddílů: Poezie, Próza a žánrově nespecifikovaná ocenění, Tvorba mladých autorů, Regionální...
Article
2
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 21, 29. 5., s. 2
Annotation: Informativní zpráva o prvním ročníku festivalu poezie, hudby a výtvarného umění Seifertovy Kralupy 1996 (20.-22. září), spojeném s autorskou...
Article