By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 14, 10. 4., s. 2
Annotation: Referát; čtyřdenní veletrh zahájen 28. 3., letos zaměřen na prezentaci Polska; též o zastoupení českých nakladatelů.
Article
2
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 14, 12. 4., s. 2
Annotation: Referát o průběhu Lipského knižního veletrhu.
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 10, 16. 3., s. 8
Annotation: Informace o letošním zaměření a programu veletrhu (17.-20. března).
Article