By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 44, 26. 10., příl. Nové knihy, s. A
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 27, 29. 6., příl. Nové knihy, s. A
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 28, 11. 7., příl. Nové knihy, s. C
Annotation: Dva krátké rozhovory u příležitosti jejich autorských čtení v Brně; připojen program akce.
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 41, 6. 10., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 52/1, 23. 12., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Recenze dvojčísla polského měsíčníku, věnovaného současné české literatuře a obsahujícího mj. rozhovor s Jáchymem Topolem a stať J. Zizlera...
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 44, 29. 10., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 40, 30. 9., příl. Nové knihy, s. 6
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 27, 1. 7., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 26, 24. 6., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 42, 17. 10., s. 30
Annotation: Kritická glosa k současné podobě Literárních novin a k dvěma letům šéfredaktorování J. Patočky ("Byvší Karfíkův magazín o literatuře...
Article
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 41, 10. 10., s. 3
Annotation: Referát o 7. ročníku soutěže, s přehledem oceněných v kategoriích Poezie, Próza.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 38, 19. 9., s. 28-29
Annotation: Komentář v rubrice Zaknihováno, mj. k několika letošním číslům uvedených časopisů.
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 37, 12. 9., s. 28-29
Annotation: Přehledová stať.
Article
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 34/35, 29. 8., s. 29
Annotation: Recenze česko-německého sborníku k 80. narozeninám W. Scheura.
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 30, 25. 7., s. 24-25
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 29, 18. 7., s. 29
Annotation: Profily tří uvedených časopisů (v rubrice Zaknihováno); v téže rubrice mj. oddíl Vyčteno... (glosy k nejrůznějším textům z Literárních...
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 26, 27. 6., s. 4-5
Annotation: Fejeton sledující směřování našich spisovatelů do francouzské metropole (od přelomu 19. a 20. století do současnosti), s mezititulky: Před...
Article
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 25, 20. 6., s. 30
Annotation: Referát o dvou expozicích (ve Vysokém Mýtě a v Litoměřicích) výstavy věnované Skupině Ra (autor /též katalogu/ Ludvík Kundera).
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 24, 13. 6., s. 6
Annotation: Referát o čtvrté poláčkovské konferenci v Rychnově nad Kněžnou (vyjde sborník) a jejích doprovodných akcích; též zpráva o úmrtí Poláčkovy...
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 23, 6. 6., s. 29
Annotation: Profily tří uvedených internetových literárních časopisů (v rubrice Zaknihováno).
Article