By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 40, 29. 9., příl. Nové knihy, s. D
Annotation: Přehled navržených titulů.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 19, 4. 5., příl. Nové knihy, s. A
Annotation: O 44. ročníku soutěže.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 45, 4. 11., příl. Nové knihy, s. 1
Annotation: Poznámka k udělení ceny I. Klímovi 29. 10. 2002; s úryvky z jeho děkovné řeči.
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 26, 24. 6., příl. Nové knihy, s. 1
Annotation: O výsledcích 9. ročníku soutěže Obce překladatelů, vyhlášených v Mánesu 13. 6.; v rubrice Literární dění.
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 13, 25. 3., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Poznámka předsedy Společnosti F.X. Šaldy, vypisující cenu; v rubrice Literární soutěže a ceny.
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 19, 9. 5., s. 6
Annotation: Výčet cen (a jejich charakteristika), se soupisem dosavadních laureátů.
Article
7
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 11, 14. 3., s. 3
Annotation: Referát o setkání slovenského prezidenta R. Schustera (u příležitosti státní návštěvy ČR) s představiteli Obce spisovatelů a Klubu autorů...
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 49, 6. 12., s. 6
Annotation: Zpráva o vyhlášení výsledků 5. ročníku soutěže o Cenu F. L. (hlavní cenu obdržel P. Motýl); s přehledem langerovských akcí v průběhu...
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 19, 10. 5., s. 4-5
Annotation: Rozhovor s V. J. (mj. předsedou správní rady Nadačního fondu Františka Langera) o F. Langerovi (a jeho ženě A. L. Langerové), o započatém vydávání...
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 16, 19. 4., s. 27
Annotation: Zpráva o výsledcích 7. ročníku akce Čteme všichni, s přehledem udělených cen (kategorie Cena dětí - 20 nejčtenějších dětských knih roku...
Article
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 13, 29. 3., s. 13
Annotation: Informativní článek, mj. o loňském 3. ročníku Drápandy 1999 a připravovaných seminářích pro talentované mladé autory Literární dílna...
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 12, 22. 3., s. 27
Annotation: Glosa k udílení cen 6. ročníku soutěže, která je protipólem Zlatých stuh (ceny udílejí žáci, učitelé a knihovníci).
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 10, 8. 3., s. 8
Annotation: Referát o výsledcích soutěže o Zlatou stuhu (za druhé pololetí roku 1999 a zároveň výroční ocenění za celý rok 1999), s komentovaným přehledem...
Article
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 8, 23. 2., s. 27
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 3, 19. 1., s. 8-9
Annotation: Přehled vyhlášených soutěží, rozčleněný do oddílů: Poezie, Próza a žánrově nespecifikovaná ocenění, Tvorba mladých autorů, Regionální...
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 39, 13. 10., s. 2
Annotation: Referát o výsledcích 8. ročníku překladatelské soutěže o Cenu J. Jungmanna (hlavní cenu obdržela Kateřina Vinšová za překlad románu Georgese...
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 26, 30. 6., s. 2
Annotation: Referát o výsledcích 5. ročníku soutěže (o nejlepší esejistické zpracování jednoho ze čtyř sociokulturně aktuálních témat); s přehledem...
Article
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 26, 30. 6., s. 4
Annotation: Recenze prvotiny absolutní vítězky letošní Drápandy.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 19, 12. 5., s. 2
Annotation: Referát o udělení Ceny E. H. Evě Kantůrkové a vyznamenání Premia Bohemica Christě Rothmeierové; s poznámkou o nejisté budoucnosti Ceny udělované...
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 18, 5. 5., s. 2
Annotation: Referát o výsledcích soutěže; s přehledem udělených cen v jednotlivých kategoriích loňské knižní produkce.
Article