By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 40, 23. 10., s. 2
Annotation: Referát o průběhu 6. ročníku Podzimního knižního trhu (Havlíčkův Brod, 11.-12. 10. 1996); hlavní prémii obdrželo nakladatelství Atlantis;...
Article
2
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 34, 11. 9., s. 12
Annotation: Rozhovor s ředitelkou nakladatelství Slovart.
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 34, 11. 9., s. 7
Annotation: Rozhovor s V. Z. o jeho nakladatelství Trigon.
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 28, 17. 7., s. 8
Annotation: Rozhovor s předsedou KALFu (Klub autorů literatury faktu) M. I. o činnosti Klubu, o jeho dokumentačním středisku ve Slavkově, o Ceně Egona Erwina...
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 27, 10. 7., s. 8
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Leda.
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 26, 3. 7., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
7
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 23, 12. 6., s. 2
Annotation: Státní pedagogické nakladatelství; poznámka k výročí.
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 22, 5. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 22, 5. 6., s. 7
Annotation: Výroční cenu Albatrosu získal: Brukner Josef za knihu Pojďte s námi za obrazy, aneb, Malování zvířat, čestné uznání: Bořkovcová Hana, Zakázané...
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 20, 22. 5., s. 7
Annotation: Rozhovor s majitelem nakladatelství Pragma.
Article
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 19, 15. 5., s. 6
Annotation: Rozhovor s ředitelkou nakladatelství Brána o edičních plánech na rok 1996.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 18, 9. 5., s. 2
Annotation: Informativní článek o ediční činnosti vydavatelství Reader's Digest Výběr.
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 18, 9. 5., s. 8
Annotation: Přehledová stať s výčtem autorů (popř. titulů) čekajících zatím marně na vydání (mj. díla: Kafka Franz, Škvorecký Josef, Hostovský Egon,...
Article
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 17, 2. 5., s. 7
Annotation: Rozhovor s majitelem: Krásné nakladatelství o jeho nakladatelských zkušenostech a o jeho románu Poslední bourbon.
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 15, 17. 4., s. 8
Annotation: Rozhovor o nakladatelství Oikúmené.
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 14, 10. 4., s. 2
Annotation: Referát; čtyřdenní veletrh zahájen 28. 3., letos zaměřen na prezentaci Polska; též o zastoupení českých nakladatelů.
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 12, 27. 3., s. 8
Annotation: Rozhovor o profilu a edičních řadách nakladatelství Bystrov a synové, zaměřených na vydávání české klasické literatury.
Article
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 11, 20. 3., s. 3
Annotation: Rozhovor o nové podobě Krimi-Signálu (vycházejícího jako příloha zaniklého časopisu Signál, později samostatně); nyní bude vycházet čtyřikrát...
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 8, 28. 2., s. 12
Annotation: Rozhovor o edičních plánech nakladatelství MILPO, mj. připravujícím (po úspěšném titulu Kniha o Praze 3) publikace o všech pražských obvodech.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 4, 31. 1., s. 6
Annotation: Referát o předání cen Nakladatelství Svoboda za rok 1995 (23. ledna 1996), mj. : Spěváček Jiří za knihu Jan Lucemburský a jeho doba.
Article